Susținerea proiectelor de licență – Promoția 2014-2017

Mihaela Alexandra Anghel: Exprimarea politeții în piesa de teatru As-Sulṭānu l-ḥāʽiru de Tawfīq al-Ḥakīm (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Maria Andreea Anghel: Numeralul în dialectul cairot (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Vlad-George Barbu: Analiza cuvintelor împrumutate din limba engleză în araba vorbită la Bagdad (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Vlad Catrina: Exemple de code-switching între araba cairotă și araba clasică (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Elena Larisa Chireață: Alternanța de cod în Fes (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Bogdan Cioaric: Imaginea străinului din perspectiva lui Rifāʻat at-Ṭahtāwī (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Gabriela Alexandra Constantin: Mizantropia – critică socială în poezia filosofică a poetului Abū ʻAlā al-Maʻarrī (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Bianca-Cristina Filip: Echivalarea în limba română a formelor de indicativ modalizate în limba arabă. Studiu de caz: traducerea romanului Rādūbīs de Naǧīb Maḥfūz (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Alexandra Amelia Ilinca: Cele nouăzeci și nouă de nume ale lui Dumnezeu-probleme de traducere (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Denisa Ion: Ciocnire culturală: Orient și Occident în romanul Chicago de Alaa Al-Aswani (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Antoaneta Jacotă: Revoluțiile din 1919 și 1952 din Egipt: speranțe, decepții și realități reflectate în literatură (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Ancuța Mădălina Halici: Trăsături ale arabei vorbite în Muscat (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Noemi Kiss: Adverbe și structuri adverbiale în araba literară contemporană (coordonator: lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Meryem-Lili Mehr-Muhammad: Echivalarea în limba română a perioadelor condiționale din limba arabă literară. Studiu de caz: traducerea romanului Mawsimu l-hiǧrati ʽilā š-šimāli de Aṭ-Ṭayyib Ṣālih (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Simona Andra Obrocaru: Tabuuri și specific cultural în romanul Blocul Iakubian de Alaa al-Aswani (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Denisa Panghe: Căsătoria la irakieni. Anchetă de teren (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Maria Cristina Popa: Alternanța între structuri verbale și nominale în limba arabă contemporană (coordonator: lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Daniela Savu: Considerații asupra conceptului de educație în lumea arabă pornind de la termenul de ʽadab (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Anca Stanciu: Factorul religios în discursul politic. Studiu de caz: discursul politic al președintelui Gamal Abdel Nasser (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Ambra Ioana Stancu: Structuri circumstanțiale în traducerea din limba engleză în limba arabă. Studiu de caz: traducerea romanului The Great Gatsby (coordonator: lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Iasmina Tawila: Verbul în araba vorbită la Damasc (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Clara Gabriela Tudor: Împrumuturile lexicale arabe prin intermediar turc în limba română (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Diana-Gabriela Uță: Elemente fonetice și morfologice ale limbii arabe vorbite la Damasc (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Georgiana Zăpodeanu: Purtarea ḥijāb-ului de către comunitățile islamice din București (coordonator: prof. dr. George Grigore)