Masterat

MASTERATUL SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, acreditat în anul 2007, este conceput ca un program de studii multidisciplinare, axat pe o arie culturală care se bucură de un interes legitim la ora actuală, atât pe plan local, cât şi internaţional, date fiind evoluţiile politice, economice şi culturale din ultimii ani: conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile generate de disoluţia fostei Iugoslavii, aspiraţia Turciei de a adera la Uniunea Europeană, revoluţiile şi tensiunile din ţări islamice precum Tunisia, Algeria, Egiptul şi Siria. Aceste evoluţii au condus la reconfigurarea politică a zonelor respective, la extinderea unor zone de conflict tradiţionale, dar şi la apariţia altora, determinând, totodată, accentuarea fenomenului migraţiei către spaţiul Uniunii Europene, fenomen asociat cu diverse conflicte economice şi culturale. Aceste condiţii au reînnoit, în ultimii ani, interesul faţă de valorile definitorii ale ţărilor islamice, nu doar în Statele Unite ale Americii şi în Europa occidentală, confruntate cu ameninţarea terorismului şi cu problemele concrete generate de valurile succesive de refugiaţi, ci şi în România, aflată la extremitatea estică a spaţiului comunitar şi implicată în politicile concertate ale acestuia.

Cursuri: Islamul, ieri şi azi; Civilizaţia arabo-islamică: trăsături definitorii; Societate şi cultură în Imperiul Otoman; Divergenţă lingvistică şi convergenţă culturală în spaţiul islamic; Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare; Modele identitare în spaţiul arabo-islamic; Mistică islamică – ecouri sociale şi culturale; Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu; Siriaca, intermediar între patrimoniul elenistic şi cultura islamică; Repere şi practici ale vieţii cotidiene; Limba arabă / limba turcă (atelier opţional).


Susținerea disertațiilor – Masteratul „Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități”, Promoția 2013