Subiecte – 2013

Examen de licență, limba arabă, iunie 2013

1.Traduceți în limba română acest fragment din Ḥayy bin Yaqẓān de Ibn Ṭufayl:

فصار لا يدنو إليه شيء من الوحوش سوى الظبية التي كانت أرضعته وربته: فإنها لم تفارقه ولا فارقها، إلى أن ضعفت، فكان يرتاد بها المراعي الخصبة ويجتنى لها الثمرات الحلوة ويطعمها

وما زال الهزال والضعف يستولى عليها، إلى أن أدركها الموت، فسكنت حركاتها بالجملة وتعطلت جميع أفعالها. فلما رآها الصبي على تلك الحالة، جزع جزعا شديدا، وكادت نفسه تفيض أسفا عليها

فكان يناديها بالصوت الذي كانت عادتها أن تجيبه عند سماعه، ويصيح بأشد ما يقدر عليه فلا يرى لها عند ذلك حركة ولا تغييرا. فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة ظاهرة، وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا يرى بشيء منها آفة

فكان يطمع أن يجد موضع الآفة فيزيلها عنها، فترجع إلى ما كانت عليه فلم ينجح في ذلك

وكان الذي أرشده لهذا الرأي ما كان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك: لأنه  كان يرى أنه إذا غمض عينيه  أو حجبهما بشيء لا يبصر شيئا حتى يزول ذلك العائق وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل إصبعيه في أذنيه وسدهما لا يسمع شيئا حتى يزول ذلك العارض، وإذا أمسك أنفه بيده لا يشم شيئا من الروائح حتى يفتح أنفه

فاعتقد من أجل ذلك أن جميع ما له من الإدراكات والأفعال قد تكون لها عوائق تعوقها، فإذا أزيلت تلك العوائق عادت الأفعال

فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ولم ير فيها آفة ظاهرة – وكان يرى مع ذلك العطلة قد شملتها ولم يختص بها عضو ظاهر،  وقع في خاطره أن الآفة مستكنة في باطن جسمه

2. Vocalizați complet textul arab de mai sus.

3.Traduceți în limba arabă acest fragment din Constituția României:

România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

Forma de guvernământ a statului român este republica.

România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Teritoriul României este inalienabil.

Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine. Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică. Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

4.Scrieți un eseu în limba arabă având ca subiect o personalitate din lumea arabă.