Studenţi

Secţiunea dedicată studenţilor secţiei de limba arabă oferă informaţii referitoare la structura cursurilor şi la examenele ciclului de licenţă. Studenţii pot descoperi de asemenea, bursele pe care le pot obţine de-a lungul anilor de studiu, fie în cadrul pogramului Erasmus, fie prin intermediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studiu dar şi normele de redactare a proiectelor de licenţă şi subiecte de la examenele din anii trecuţi.


Regulamente:

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

APROBAT ÎN ŞEDINŢELE CONSILIULUI FACULTĂŢII DIN 4 MAI 2006, 4 NOIEMBRIE 2009 ŞI 26 SEPTEMBRIE 2012

ATENŢIE! Regulamentul conţine anexe privitoare la frauda academică, practica profesională şi sesiunile în care se susţin cele 3 (4) examinări aferente fiecărui curs.


Contact:

Anul I: araba_2013@yahoogroups.com

Anul al II-lea: araba_2012@yahoogroups.com

Anul al III-lea: araba_2011@yahoogroups.com