Sala Sibawayhi și Romano-Arabica XIV

Pe data de 16 apilie 2014, a avut loc la Centrul de Studii Arabe – Universitatea din București – sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a înființării acestuia (1994-2014).

Festivitatea a fost marcată de inaugurarea sălii de cursuri care va purta numele marelui gramatic al limbii arabe, Sibawayhi, sală situată la parterul clădirii Facultății de Limbi și Literaturi Străine din Strada Pitar Moș.

Totodată, a fost lansat și numărul 14 al revistei Romano-Arabica, intitulat ‘Āmmiyya and Fuṣḥā in Linguistics and Literature. Acest număr poate fi accesat on-line aici: http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=4071

Cu acest prilej, prof. dr. George Grigore a prezentat un scurt istoric al Centrului de Studii Arabe în care a punctat principalele realizări din cei douăzeci de ani, iar lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu a ținut o prelegere despre marele gramatic Sibawayhi, după instalarea plăcuței cu numele acestuia pe ușa sălii de cursuri.