Nr. I (2001): The Orient-here

Click HERE to access Romano-Arabica I.

Nadia Anghelescu: At the Gates of the Orient

Nicolae Dobrişan: Cuvintele de origine arabă în presa română actuală

Ioana Feodorov: Romanian translations of Arabic literature (1964-1994)

Rodica Firănescu: L’expression, Ce să facem?! Asta e! – réflexe de résignation « orientale »?

Oana Ghica; Mihai Pătru: Muzica şi instrumentele muzicale orientale în România

George Grigore: Manger «à l’orientale» en Roumanie

Luminiţa Munteanu: Orientaux ou Balkaniques?Difficultés et enjeux des définitions identitaires dans l’espace sud-est européen

Sorina Nae: Ginnul ca personaj fantastic în O mie şi una de nopţi

Ovidiu Pietrăreanu: Prezenţa arabă în Spania: subiect de controversă în spaţiul european

Irina Vainovski-Mihai: Tradiţii orientale în România: Cafea şi cafenele

Florentina Vişan: China – limita maximă a alterităţii


Nadia Anghelescu (ed.), Nicolae Dobrişan and George Grigore (a.eds.), Romano-Arabica I, The Orient-here, 2001, Center for Arab Studies. Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti.