Traduceri

Ibn Tufayl (Abentofal), Hayy bin Yaqzan sau din tainele înţelepciunii răsăritene, ediţie bilingvă, traducere, note şi comentarii de George Grigore, 2013. Iaşi: Polirom.


Peripeţiile lui Juha Năzdrăvanul. 2012. Traducere din limba arabă: Gabriel Bituna. Iaşi: Polirom.Ibn Sīnā (Avicenna). 2012. Cartea definiţiilor
. Traducere din limba arabă: George Grigore. Iaşi: Polirom.


Sultan bin Mohammed al-Qasimi. 2011. Intoarcerea lui Hulagu. Traducere din limba arabă: George Grigore. Iaşi: Ars Longa.


Ibn al-Muqaffa‘. 2010. Kalila şi Dimna sau Poveştile lui Bidpai. Postfaţă şi traducere din limba arabă: George Grigore. Iaşi: Polirom.


Mahmoud Darwish. 2009. Sunt arab. Studiu introductiv şi traducere din limba arabă: George Grigore. Cluj-Napoca: Kriterion.


Basme de pe Tigru şi Eufrat. 2009. Traducere din dialectul arab irakian: George Grigore. Iaşi: Editura Polirom.


Šabāb bilā šayūa wa ayāt bilā mawt (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte). Traducere din română în arabă: George Grigore. Prefaţă: Omar Abdulaziz. Ilustraţii: Carmen Burcea-Haber. Sharjah (EAU): Dā’irat attaqāfa wa-l-’i‘lām.


Al-Hallaj. 2008. Divan – Poeme mistice. Studiu introductiv, traducere din limba arabă, note: Georgiana Nicoarea. Cuvânt-înainte: George Grigore. București: Editura Herald.


Ali bin Abi Talib. 2008. Nahj al-balagha (Calea vorbirii alese). Studiu introductiv şi traducere din limba arabă: George Grigore. Cluj-Napoca: Kriterion.