Prof. dr. George Grigore

Prof. dr. George Grigore

Nume: Grigore

Prenume: Gheorghe

Nume de autor: George Grigore

Prenumele părinţilor: Marin şi Constanţa.

Locul şi data naşterii: Grindu, Ialomiţa, 02/02/1958.

Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializare: arabă şi chineză (1983).

Titluri ştiinţifice: doctor în filologie (Universitatea din Bucureşti cu teza „Problematica traducerii Coranului în limba română” – 1997, coordonator: Prof. dr. Nadia Anghelescu).

Titluri universitare: profesor universitar.

Locul de muncă actual: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Arabă (din 1997).

Locul de muncă anterior: referent de specialitate, traducător de arabă, la Rompetrol-Bucureşti (1983-1997) (cu stagii în Libia şi Irak).

 

Activităţi profesionale adiacente

►fondator şi coordonator al colecţiei Bibliotheca Islamica – Editura Kriterion, din 2000.

►co-editor al revistei academice Romano-Arabica, publicată de Centrul de Studii Arabe, Universitatea din Bucureşti, din 2001.

► fondator şi coordonator al colecţiei Alif – Editura Ars Longa, din 2010.

► membru în Consiliul ştiinţific al colecţiei Biblioteca medievală – Editura Polirom, din 2009.

► membru în Consiliul ştiinţific al colecţiei Arabeschi – Aracne Editrice, Roma, din 2011.

 

Domenii de specializare

► limba arabă literară (fonetică-fonologie, morfologie, sintaxă, lexicologie).

► dialectologie arabă (dialecte mesopotamiene).

► islamologie.

► civilizaţie arabă.

 

Domenii de cercetare ştiinţifică

►dialectologie arabă din 1998 şi până în prezent.

►islamologie din 1990 şi până în prezent.

►limba arabă literară (morfologie, sintaxă) din 1983 şi până în prezent.

►etnologie arabă din 1991 şi până în prezent.

►lexicografie arabă din 1997 şi până în prezent.

 

Afilieri

■ Centrul de Studii Arabe, Universitatea din Bucureşti (din 1994; din 2009, directorul acestuia).

■ Association Internationale de Dialectologie Arabe – AIDA, Viena (din 2000; din 2015, președintele acesteia).

■ Membru de Onoare al Uniunii Scriitorilor Irakieni, Bagdad (din 2000).

■ Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti (din 2002).

■ Asociaţia Română de Studii Religioase, Bucureşti (din 2005).

■ Ambasador al Alianţei Civilizaţiilor (organism ONU) pentru România (din 2008).

■ Islam in South East Europe Forum (ISEEF), Saraievo (din 2008).

 

Publicaţii

Monografii

■ L’arabe parlé à Mardin – monographie d’un parler arabe „périphérique”. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2007; Piscataway (SUA): Gorgias Press LLC, 2009.

■ Problematica traducerii Coranului în limba română (teza de doctorat). Prefaţă: prof.dr. Nadia Anghelescu. Bucureşti: Editura Ararat, 1997.

■ Cartea Neagră; Cartea Iluminării (studiu despre yazidiţii din nordul Irakului). Bucureşti: Editura Călin, 1994.

■ Poporul kurd – file de istorie. Bucureşti: Interprint, 1997.

 

Traduceri din arabă în română

■ Coranul, traducere, prezentare, note şi index: George Grigore. Ediţie bilingvǎ arabǎ – românǎ. Istanbul: Editura Çağrı Yayınları, 2003, 2009; Kriterion, 2000, 2002; Herald, 2005, 2007, 2009.

■ Ali bin Abi Talib. Nahj al-balagha (Calea vorbirii alese). Studiu introductiv şi traducere din limba arabă. Cluj-Napoca: Kriterion, 2008; Bucureşti: Herald, 2012,

■ Ibn Sīnā (Avicenna), Cartea definiţiilor (ediţie trilingvă: arabă, română, latină). Traducere din limba arabă, studiu şi bibliografie de George Grigore. Note şi comentarii de George Grigore, Alexander Baumgarten, Paula Tomi şi Mădălina Pantea. Tabel cronologic de Gabriel Biţună. Transcriere critică a versiunii latine a tratatului şi a comentariilor lui Andrea Alpago (1546) împreună cu traducerea comentariilor în limba română de Alexander Baumgarten. Iaşi: Editura Polirom, „Biblioteca medievală”, 2012.

■ Ibn al-Muqaffa‘. Kalila şi Dimna sau Poveştile lui Bidpai. Postfaţă şi traducere din limba arabă. Iaşi: Polirom, 2010.

■ Basme de pe Tigru şi Eufrat. Traducere din dialectul arab irakian. Iaşi: Editura Polirom, 2009.

■ Ibn ‘Arabi. Geneza Cercurilor; Filiaţia spiritualǎ. Studiu introductiv, texte prezentate şi traduse din limba arabǎ (în colaborare cu Rodica Firănescu); Bucureşti: Editura Kriterion, colecţia Bibliotheca Islamica, 2003.

■ Nursi, Said. Cuvinte; Istanbul: Nesil Yayınları, 2002.

■ Ibn Ruşd (Averroes). Cuvânt hotǎrâtor. Studiu introductiv, traducere din limba arabǎ şi note. Bucureşti: Editura Kriterion, colecţia Bibliotheca Islamica, 2002.

■ Al-Ghazali. Firida luminilor. Traducere din limba arabă, prefaţă şi note, în volumul Călăuza dervişului – din mistica islamică (editat împreună cu Luminiţa Munteanu), Editura Kriterion, colecţia Bibliotheca Islamica, 2001.

■ Ibn Tufayl. Hayy bin Yaqzān. Traducere din limba arabǎ, studiu introductiv, note şi index, Bucureşti: Editura Kriterion, colecţia Bibliotheca Islamica, 2001.

■ Poveşti irakiene (culese şi traduse de George Grigore), Bucureşti: Editura Coresi, 1993.

■ Jabra Ibrahim Jabra. Celelalte camere. Prefaţă şi coordonarea colectivului de traducători din limba arabă. Iaşi: Editura Ars Longa (Colecţia „Alif”), 2010.

■ Mahmoud Darwish. Sunt arab (poezie). Studiu introductiv şi traducere din limba arabă. Cluj-Napoca: Kriterion, 2009.

■  Sultan bin Mohammad al-Qasimi. 2011. Întoarcerea lui Hulagu (teatru). Iaşi: Ars Longa.

■ Ibn Tufayl. Hayy bin Yaqzan sau din tainele înțelepciunii răsăritene (ediție bilingvă: arabă-română). Traducerea și editarea textului arab, studiu introductiv, note și bibliografie de George Grigore. Iași: Editura Polirom, Colecția „Biblioteca Medievală”.  Iași: Polirom. 2013.

■ Samih al-Qasim. Poeme. Traducere din limba arabă și prefață de George Grigore şi Gabriel Biţună. Iași: Editura Ars Longa. 2013.

■ Khazal Almajidi. Pasărea celor patru zări. Traducere din limba arabă: George Grigore. Ediție bilingvă: română-arabă. București: Editura Academiei Internaționale Orient-Occident. Colecțiile Festivalului Internațional „Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș”, 2014.

■ Ibrahim al-Mulla. Oprit fiind de la vorbire. Prefață: Omar Abdulaziz. Traducere din limba arabă: George Grigore. Iași Editura Ars Longa (Colecția Alif), 2014.

 

Traduceri din literatura română în limba arabă publicate în volum

■ Kāna yağibu (Ar fi trebuit) – Din poezia română contemporană. Antologare şi traducere în arabă în colaborare cu Kamel Oued Al-Amiri. Bagdad: Editura Al-’Ibdā‘, 1995.

■ Sorescu, Marin. 2000. Al-mağrā (piesa de teatru Matca). Traducere în arabă (în colaborare cu Kamel Oued Al-Amiri). Bagdad: Dār aš-šu’ūn attaqāfiyya al-‘āmma, 2000.

■ Ilica, Carolina. Tuġyān al-ħulm (Tirania visului). Traducere în limba arabă. Jounieh (Liban): Naaman, 2003

■ Šabāb bilā šayhūha wa ħayāt bilā mawt (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte). Traducere din română în arabă. Prefaţă: Omar Abdulaziz. Ilustraţii: Carmen Burcea-Haber. Sharjah (EAU): Dā’irat attaqāfa wa-l-’i‘lām.

 

Traduceri din franceză în araba irakiană

■ Galandon, Laurent; Frank Giroud & Frederic Volante. 2016. L’Avocat (bandes dessinées). Traduction des textes en arabe irakien : George Grigore.  Bruxelles: Les Editions du Lombard.

 

 

Antologie de texte traduse prefaţate cu studii

■ Ochiul lǎuntric – perspective islamice asupra divinitǎţii. Bucureşti: Editura Herald, 2005.

 

Manuale şi dicţionare

■ Dicţionar arab-român. Bucureşti: Teora 1998, 2007 (în colaborare cu Nicolae Dobrişan).

■ Limba arabă – pronunţie şi scriere. Bucureşti: Editura „România de Mâine”, 2002.

■ Ta’allum al-luġa ar-rūmāniyya bi-dūn mu‘allim (Învăţarea limbii române fără profesor). Beirut: Dar Aš-šurūq, 2000.

■ Ghid de conversaţie kurd-român (în colaborare cu Şero Berazi)Bucureşti: Editura Kriterion, 1998.

■ Qāmūs ğumal wa ‘ibārāt ‘arabiyy-rūmāniyy (Dicţionar de expresii idiomatice arab-român) (colectiv). Bagdad: Arkan, 1995.

■ Ghid de conversaţie arab-român. Bucureşti: Editura Cris Book, 1996; Editura Teora, 1998, 2000 etc.

■ Ghid de conversaţie român-arab (în colaborare cu Nicolae Dobrişan)Bucureşti: Editura Teora, 1993, 1997 etc.

■ Alif, ba’ – normele scrierii limbii arabe, Bucureşti: Universitatea Populară „Ioan Dalles”, 1987.

 

Bibliografii

■  „A Bibliography of AIDA – Association Internationale de Dialectologie Arabe (1992-2017). Foreword: AIDA – a brief history” by Dominique Caubet, George Grigore &Stephan Procházka. Iași: Ars Longa. 2016.

 

Gastronomie arabă

■ Din arta culinară a Orientului arab, Bucureşti: Editura Iacobi, 1991.

■ Bucate arabe, prefaţă: Vasilica Ghiţă-Ene, Bucureşti: Editura Călin, 1997.

 

Creaţie literară proprie

■ Primăvară la Bagdad (versuri). Bucureşti: Editura Iacobi, 1991.

 

Studii (islamologie, dialectologie arabă, lingvistică arabă etc.)

♦ „Polyfunctional Latin graphemes used in writing the spoken Arabic of Siirt”, în Jerusalem Studies in Arabic and Islam no. 44. Jerusalem: The Institute of Asian and African Studies. The Max Schloessinger Memorial Foundation, 2017: 97-108.

♦ „Fuṣḥā Arabic Vocabulary Borrowed by Mardini Arabic via Turkish”, în Manuel Sartori, Manuela E. B. Giolfo &Philippe Cassuto (eds.), Approaches to the History and Dialectology of Arabic in Honor of Pierre Larcher. Leiden / Boston: Brill, 2016: 435-450.

♦ „La situation linguistique de la communauté arabe de Mardin (Turquie) ”, în Marcel Courthiade & Delia Grigore (editori), O siklărno Gheorghe Sarău: jekh ʒivipen dino e rromane ćhibăqe. Khetanutno Lil k-ol 60 berśa lesqe ʒivimasqe. București: Editura Universității din București.

♦  „Expressing Certainty and Uncertainty in Baghdadi Arabic”, în George Grigore &Gabriel Bițună (eds.), Arabic Varieties: Far and Wide. Proceedings of the 11th International Conference of AIDA, Bucharest, 2015. Bucharest: Editura Universității din București, 2016:  259-266.

♦  „Le verbe et les particules préverbales dans l’arabe parlé à Siirt (Turquie)”, în Olivier Durand, Angela Daiana Langone &Giuliano Mion (eds.), Alf lahğa wa lahğa: Proceedings of the 9th Aida Conference (Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes). Vienna: LIT Verlag, 2014: 59-70.

♦ „The Verb of Perception šāf “to see” in Baghdadi Arabic”, în Romano-Arabica XIV. Bucharest: Editura Universității din București, 2014: 139-148.

♦ „The Wise Fool Djuha – a Quick Sketch”. în International Journal of English Language & Translation Studies (IJ-ELTS Journal) 2(4), Sebha (Libya): 99-103. Retrieved from http://www.eltsjournal.org. ISSN: 2308-5460, 2014.

♦ „The Semantic Evolution of Qur’anic Terminology and its Translation, în Gilgamesh (5/2013). Baghdad: Al-Ma’moon House for Translation and Publishing, 2013: 26-30.

♦ „Ibn Battuta and his Visit to Nusaybin, Dara and Mardin during the Artuqid Period”, în Stoica Lascu &Melek Fetisleam (eds.), A Festchrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of his 70th Birthday. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2013: 63-70.

♦ „Kalila wa Dimna and Its Journey towards the World Literature”, în  Romano-Arabica XIII, Bucharest: Editura Universității din București, 2013: 139-150.

♦ „La deixis spatiale dans l’arabe parlé à Bagdad”, în Alexandrine Barontini, Christophe Pereira, Ángeles Vicente, Karima Ziamari (eds.),  Estudios de dialectología árabe (n.7): Dynamiques langagières en Arabophonies: variations, contacts, migrations et créations artistique. Hommage offert à Dominique Caubet par ses elèves et collègues. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Paris: INALCO, 2012: 77-90.

♦ „Une construction lexicale rare – C1aC2aC3C2aC3 – présente dans un conte populaire bagdadien”, în Folia Orientalia (49/2012). Krakowia:  Polish Academy of Sciences, 2012: 219-224.

♦ „Der Jesidismus: ein Beispiel für religiösen Synkretismus” (traducere în germană: Lucian Stănescu), în Analele Universităţii Bucureşti – Limbi şi literaturi străine nr. 2, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012: 83-94.

♦ „Quelques graphèmes latins polyfonctionnels qui notent les consonnes du parler arabe de Siirt dans une collection de proverbes”în George Grigore şi Laura Sitaru (ed.), Romano-Arabica XII. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012: 117-124.

♦ „Preverbal Particles in the Arabic Spoken in Midyat Area”, în Ibrahim Özcoşar (ed.), International Midyat Symposium (7th-9th October 2011) Papers. Mardin: Mardin Sesi Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti., 2012: 323-334.

♦ „Common Features of North Mesopotamian Arabic Dialects Spoken in Turkey (Şırnak, Mardin, Siirt)”, în M. Nesim Doru (ed.), Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri). Istanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2012: 545-555 (împreună cu Gabriel Biţună).

♦ „Marriage Iraqi Style”, în Gilgamesh, Dār al-Ma’mūn, Bagdad, nr. 4/2012: 20-24.

♦ „Preverbal Particles in the Arabic Spoken in Midyat Area”, în Ibrahim Özcoşar (ed.), International Midyat Symposium (7th-9th October 2011) Papers. Mardin: Mardin Sesi Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti., 2012:  323-334.

♦ „The Analysis of Some Errors Produced by Iraqi Arabs When Speaking Romanian. The Instrumental”, în Analele Universităţii din Bucureşti – Limbi şi Literaturi Străine nr.1, 2012: 31-39.

♦ „Le système consonantique de l’arabe parlé à Khorramshahr (Iran)”, în George Grigore şi Laura Sitaru (ed.), Romano-Arabica VIII-XI. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011: 93-102.

♦ „Les principales caractéristiques de l’arabe parlé a Siirt (Turquie)”, în Andrei A. Avram, Anca Focşeneanu şi George Grigore (ed.), A Festschrift for Nadia Anghelescu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011: 255-277.

♦ „Les categories grammaticales de la classe nominale de l’arabe parlé à Siirt (Turquie)”, în Research Topics: A Selection of Papers presented at the Annual Conference of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Bucharest, 7-8 November 2008, editor: Luminiţa Munteanu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011: 14-20.

♦ „Liubov v ponimanii Ibn Arabi” [Dragostea in viziunea lui Ibn Arabi], trad. în limba rusă de Ruzana Psku, în Yearbook of Center of the Arab World Studies, Moscova: Peoples Frienship University of Russia, 2011: 34-47.

♦ „Iisus Hristos: convergenţă şi divergenţă în dialogul creştino-islamic”, în Revista TABOR (Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română), nr. 3, anul V, iunie 2011, Cluj-Napoca: Mitropolia Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului. 2011: 69-75.

♦ „Le système consonantique de l’arabe parlé à Siirt (Turquie)”, în Revue Roumaine de Linguistique (revistă cotată ISI), LV, nr.3, Bucureşti. 2010: 223-235.

♦ „Les verbes à racines quadriconsonantiques dans l’arabe parlé à Bagdad”, în Analele Universităţii Bucureşti – Limbi şi literaturi străine. Anul LIX. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. 2010: 55-64.

♦ „Mardin and its surroundings during the Artuqide period as depicted in Ibn Battuta’s Rihla”, în ArtuklularCilt 1 (Ed.: Dr. Ibrahim Özcoşar). Mardin: Mardin Valiliği Kültür. 2009: 387-400

♦ „Phonetic Changes in the Arabic Islamic Names of the Dobrujan Tatars” (împreună cu Omer, Sevghin), în Analele Universităţii Bucureşti – Limbi şi literaturi străine. Anul LVIII. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. 2009: 49-61.

♦„The Islamic Institutional Terminology and the Translation of the Koran”, în Proceedings of the International Colloquium Translation in all its Aspects with Focus on International Dialogue, Association of Translation, Istanbul, October 2009. Istanbul: Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. 2009: 103-107.

♦ „La réduplication à m dans l’arabe parlé à Mardin (Turquie)”, în Between the Atlantic and Indian Ocean: Studies on Contemporary Arabic Dialects. Proceedings of the 7th AIDA Conference, held in Vienna from 5- 9 September 2006. Ed. by Stephan Procházka and Veronika Ritt-Benmimoun. Münster-Wien: LIT-Verlag. 2008: 217-225.

♦ „Conditional Structures in Mardini Arabic”, în Zeitschrift für Arabische Linguistik(Editori: Werner Arnold şi Otto Jastrow) nr. 49-20. Wiesbaden: Harrassowitz. 2008: 63-77.

♦ „Ğalāl ad-Dīn Rūmī: matā yanfatiħu al-bābu ‘alā misrā‘ayhi”, în Rāfid nr.4, Sharjah (EAU). 2008: 15-21.

♦ „L’énoncé non verbal dans l’arabe parlé à Mardin”, în Peripheral Arabic Dialect, Romano-Arabica 6-7, Center for Arab Studies. Bucureşti. 2007: 51-62.

♦ „The Secondary Religious Vocabulary and the Translation of the Quran”, în Annals of the Sergiu Al-George Institute nr. XII-XVI. 2007: 89-94.

♦ „The Historical Context of Fatwa of Mardin given by Ibn Taymiyya”, în 1st International Symposium of Mardin History Papers. Imak Ofset Basım Yayın, Istanbul. 2006: 343-353.

♦ Rihla lui Ibn Battuta în China”, în Studii de Sinologie, Editura Universităţii din Bucureşti. 2006: 201-214.

♦ „L’alternance codique chez les arabes de Mardin (Turquie)”, L’arabe dialectal, enquêtes, descriptions, interprétations (Actes d’AIDA 6), Tunis. 2006: 159-170

♦ „Conditional Structures in Baghdadi Arabic”, în Revue Roumaine de Linguistique nr. 3-4. 2005: 273-282.

♦ „Ta’tīr al-luġa al-‘arabiyya fī al-luġa ar-rūmāniyya”, în al-Mawrid 2, Bagdad. 2005: 4-13.

♦ „Vinul şi mistica islamicǎ”, în Scrieri şi studii tradiţionale, Editura Pontifex, 1/2005, pag.76-90

♦ „Expressing Conditionality in the Spoken Arabic of Baghdad”, în Folia Orientalia XLI, Cracow. 2005: 39-48. 

♦ „Les contraires – al-’aDdād – dans le Coran et leur équivalence dans les traductions”, în Romano-Arabica nr. 4. Bucureşti: Center for Arab Studies. 2004: 33-46.

♦ „Analiza erorilor specifice studenţilor arabi în învăţarea limbii române. Sistemul cazual”, în Analelor Facultăţii de Litere, volumul „Lingvistica românească în context european (studia in honorem Marin Petrişor)”, tom XV, Universitatea Ovidius, Constanţa, 2004: 87-94.

♦ „Al-ḥiwāru l-’islāmī l-masīḥī fī manūr Nūrsī (Dialogul islamo-creştin în viziunea lui Nursi)”, în Bringing faith, meaning and peace to life in a multiculural world, Istanbul. 2004: 337-345.

♦ „Rumūzun ṣūfiyyatun wa ši‘riyyatun ‘inda Nūrsī: al-bulbulu wa al-warda (Simboluri poetice şi sufite la Nursi: privighetoarea şi trandafirul)”, în Nūrsī adīban, Söz Basım Yayın, Istanbul. 2004: 25-33.

♦ „Căsătoria la irakieni”, în Paideia nr. 1/2004: 58-64.

♦ „L’assimilation des emprunts par le système paradigmatique de l’arabe mardinien (Turquie)”, în AIDA 5th Conference Proceedings, Association Internationale de Dialectologie Arabe, Cadiz. 2003: 13-20.

♦ „Jihadul în islamul clasic”, în Caietele Institului Romano-Catolic nr.2-3, Bucureşti. 2003: 312-318.

♦ „Simbolismul vinului în poezia mistică islamică”, în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie , nr. 5. Bucureşti. 2003: 83-95.

♦ „Quelques traces du contact linguistique dans le parler arabe de Mardin (Turquie)”, Arabic Linguistics, în Romano-Arabica, III, Bucureşti: Center for Arab Studies. 2003: 119-134.0

♦ „Le concept d’amour chez Ibn ‘Arabi”, în Romano-Arabica, II, Bucureşti: Center for Arab Studies. 2002: 119-134.

♦ „Coranul – matricea spirituala a islamului”, în Sud-Est, Chişinău, iulie 2002, pp. 26-40.

♦ „La traductibilité de la métaphore coranique”, în Caietele Institutului Catolic (Institutul Teologic Romano-Catolic ‘Sfânta Tereza’– Bucureşti) nr. 1(2), Bucureşti. 2001: 88 – 107.

♦ „Manger à l’orientale en Roumanie”, în Romano-Arabica, I, Bucureşti: Center for Arab Studies. 2001: 60-70.

♦ „Innovation of an inchoative prefix in Mardini Arabic”, în volumul omagial dedicat acad. Konstantin Tsereteli, fondatorul studiilor dialectelor arabe central-asiatice Tbilisi/Georgia. 2001: 111-120.

♦ „The Muslim Gypsies in Romania”, (în colaborare cu Ana Oprişan), în ISIM Newsletter” (International Institute for the Study of Islam in the Modern World nr.8 – Leiden. 2001: 32.

♦ „Coranul, în albaneză, de la Ploieşti”, în Studii şi documente privitoare la istoria comunităţii albaneze din România; Prefaţă, selecţie şi adnotări: Gelcu Sefedin Maksutovici, Bucureşti. 2000: 148-155.

♦ „Man as Microcosm în According to the Risale-i Nur of Bediuzzaman Said Nursi”, în Fifth International Symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Istanbul. 2000: 71-76.

♦ „Baq – an inchoative marker in Mardini Arabic”, în Annals of University of Balamandnr.10. 2000: 20-30.

♦ „Ku – un préfixe temporel dans l’arabe mardinien”, în Proceedings of the 4th International Conference of the International Arabic Dialectology Association, Marrakesh. 2000: 221-232.

♦ „Ka a temporal prefix in Mardini Arabic derived from the verb kān (to be)”, în Annals of University of Balamand nr.9. 1999: 9-17.

♦ „Muslims in Romania”, în ISIM Newsletter (International Institute for the Study of Islam in the Modern World nr. 3, Leiden. 1999: 34.

♦ „Al-wuğūdu ṯ-ṯaqāfiyyu l-‘arabiyyu fī rūmāniyā (Prezenţa culturii arabe în România)”, în Al-’Āfāq Al-‘Arabiyya nr. 3-4. Bagdad, 1995: 74-79.

♦ „Coranul: Iisus Cristos, un mare profet”, în Albina (revista Institutului de Etnologie şi Folclor). 1995: 7-8.

♦ „Al-Rahmān al-Rahīm: Problems of Interpretation and Translation”, în Revue Roumaine de Linguistique, XXXVIII, 4. 1993.

 

Recenzii:

♦ Vocabular român-arab. Arhitectură, construcţii civile, drumuri şi poduri, Nicolae Dobrişan, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti”, 1988, în SCL, 30(1988), no.4: 367-368.

♦ „O poartă spre cunoaşterea lumii arabo-islamice”, recenzie la Introducere în islam, Nadia Anghelescu, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1993, în Universul cărţii, 3(1994), no.1: 7.

♦ „Astrolabul din mare, Şams Nadir (Mohamed Aziza); Traducere: Ioana Feodorov; Cuvânt-înainte: Leopold Sedar Senghor; Introducere: Virgil Cândea, Bucureşti, Ed. AGNI, 1994”, în Viaţa Românească, nr. 9-10 (1995): 156-157.

♦ „Al-Ghazali în varianta românească a Ioanei Feodorovrecenzie la Cuvânt de învăţătură (Ayyuha al-walad), Al-Ghazali; Prezentare, traducere şi note de Ioana Feodorov”, în Viaţa Românească, 1994, no.3-4: 108-122, în Alif no.1 (1995): 14.

♦ „Hadisul şi traducerea sa în limba română, recenzie la 40 Hadisuri, Imam an-Nawawi; Traducere de Adrian Măcelaru, Bucureşti, 1994”, în „Karadeniz” nr. 7 (1999), p. 3.

♦ „Ibn Haldun sau istoria ca ştiinţă, recenzie la Filosofia arabă a istoriei, Gabriel Constantinescu, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1996”, în „Literatorul”, no.39-40 (1997), p.15.

♦ Mohamed şi Carol cel Mare, Henri Pirenne; traducere Sanda Oprescu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1996”, în „Viaţa românească”, nr.5-6 (1977), pp. 143-144.

♦ Mai frumoasă decît Nefertari – Egiptul meu, Daniela Firănescu, Bucureşti, Ed. Valahia, 1998”, în „Luceafărul”, no.31 (1998), pp.10.

♦ Qaṣā’idu ḥubbin ġinā’iyya, Mihai Eminescu, traducere în limba arabă de Gheorghe Ţârlescu şi Kamel Oued al-Amiri, Bagdad, 1999”, în „Revista Sud” nr. 1 (13), 1999, pp. 12.

♦ The Arab World in Romanian Culture (1957-2001), Ioana Feodorov, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2001”, în Ecart nr.156 (2001), pp. 6.

♦ Qur’ān Translation: Discourse, Texture and Exegesis, Hussein Abdul-Raof, Richmond, Curzon, 2001”, în „Middle Eastern Literatures”, Vol.6, No.2 (2003), pp. 249-251.

♦ Exprimarea gradaţiei în limba arabǎ – Studiu comparativ de Ioana Feodorov, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003”, în „Revue Roumaine de Linguistique”, Editura Academiei Române, Vol. XLVIII (2003), pp. 243-245.

♦ L’arabe parlé à Alger. Aspects sociolinguistiques et énonciatifs, Aziza Boucherit, Paris-Louvain, Ėditions Peeters, 2002”, în „Romano-Arabica” nr. 4 (2004), pp. 72-73.

♦ Lexique français-hasaniyya: Dialecte arabe de Mauritanie, Catherine Taine-Cheikh, Paris, Geuthner, 2004”, în „Romano-Arabica” nr. 4 (2004), pp. 89-90.

♦ Der arabische Dialekt der Khawetna, Shabo Talay, Wiesbaden, Harrassowitz, 2003”, în „Romano-Arabica” nr. 4 (2004), pp. 90-91.

♦ Shua aziis arabuli dialectebi, Kashkadariuli dialecti; Phonologia, gramatika, leksika, Guram Chikovani, Tbilisi, Language and Culture, 2002”; în „Romano-Arabica” nr. 4 (2004), pp. 78-79.

♦ Exclamation in Modern Literary Arabic. A Pragmatic Perspective. Rodica Firănescu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003”, în „Romano-Arabica” nr. 5(2005), 83-88.

♦ Numele lui Dumnezeu în Coran şi în Biblie, Monica Broşteanu, Iaşi, Polirom, 2004”, în „Romano-Arabica” nr. 5 (2005), pp. 71-74.

♦ Gândirea politică arabă, Laura Sitaru, Iaşi, Polirom, 2009”, în „Geopolitica” nr. 36-37 (2010), p. 266.

♦ Sociofonologia dell’arabo. Dalla ricerca empirica al riconoscimento del parlante. Giuliano Mion, Roma, La Sapienza Orientale-Richerche”, în „Analele Universităţii din Bucureşti, Limbi şi Literaturi Străine”, anul LIX (2010), pp. 54-55

♦ Gândirea politică arabă. Concepte-cheie între tradiţie şi inovaţie (Arab Political Thought. Key concepts between tradition and innovation), Laura Sitaru, Iaşi: Polirom, 2009, pp. 320”, în Romano-Arabica XII. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012: 285-286.

♦ Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia (Paul of Aleppo, Travel Notes from Moldavia and Wallachia), edition and annotated translation by Ioana Feodorov, with a Foreword by Răzvan Theodorescu.  Editura Academiei Române și Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014”, pp.620, în Romano-Arabica XV. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2015: 331-333.

 

Note, prefeţe, note bibliografice (la alte cărţi decât cele al căror autor sau traducător este)

♦ Cuvânt înainte la Mahmoud Al-Hasan, 1994. Stele nepieptănate. Bucureşti: Editura Lucky.

♦ Aparat de note la Panait Istrati, 2001, Mediterana, Cuvânt înainte: Mircea Iorgulescu,Bucureşti: Compania.

♦ Transcrierea cuvintelor arabe (v. pag. 10) la Demetrii Principis Cantemirii, 2001.  Incrementorum et decrementorum aulae othman(n)icae sive aliothman(n)icae historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres, Critice edidit: Dan Sluşanschi. Timişoara: Editura Amarcord.

♦ Studiu indroductiv la Jalaluddin Rumi. 2002. Meditaţii şi parabole. Traduacere din limba persană şi note: Otto Starck. Bucureşti: Editura Kriterion, Colecţia „Bibliotheca Islamica”.

♦ Cuvânt înainte la Ayatollah Seyyed Muhammad Hosseini Beheshti. 2006. Aspecte fundamentale ale islamului. Cluj-Napoca: Editura Kriterion.

♦ Prefaţă la Christian Tămaş. 2007. Strategii de comunicare în Coran. Iaşi: Editura Ars Longa.

♦ Cuvânt înainte la Mansur al-Hallag. 2008. Divan – Poeme mistice. Traducere din  limba arabă şi studiu introductiv: Georgiana Nicoarea., Bucureşti: Editura Herald.

♦ Prefaţă la Poeme persane (Baba Taher, Omar Khayyam, Saadi, Rumi, Şabestari, Hafez). 2012. Traducere din limba persană şi note: Otto Starck. Prefaţă: George Grigore. Herald. Colecţia Princeps.

♦ Postafaţă la Peripeţiile lui Juha Năzdrăvanul. 2012.  Traducere din limba arabă: Gabriel Biţună. Iaşi: Polirom.

♦  Cuvânt-înainte la Gabriel Bițună. 2016. Morfo-sintaxa dialectului arab nord-mesopotamian din Siirt, Turcia. București: Editura Universității din București.

 

Simpozioane, colocvii, conferinte, sesiuni

Ku – un préfixe temporel dans l’arabe mardinien”. The 4th Conference of theAssociation Internationale de Dialectologie Arabe, Marrakesh. 1-4 aprilie 2000.

► „Man as Microcosm According to the Risale-i Nur of Bediuzzaman Said Nursi”. Fifth International Symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Istanbul, 24-26 septembrie 2000.

► Manger à l’orientale en Roumanie”. The Colloquium The Orient-here, Center for Arab Studies, Bucharest, 2001.

► المدرسة الزهراء أو الوئام بين العلوم الكونية الحديثة والعلوم الدينية حسب رسائل النور للنورسي (Al-madrasa az-zahra’) The Symposium Rasa’il an-nur, Universitatea Mohammad V, Tetouan, Maroc, 27 ian.-6 febr. 2001. 

► „Rumūzun sūfiyyatun wa ši‘riyyatun ‘inda Nūrsī: al-bulbulu wa l-warda” (Simboluri poetice şi sufite la Nursi: privighetoarea şi trandafirul). Simpozionul Nursī ’Adīban. Kulliyyatu l-’adab Ibn Masik (Facultatea de litere Ibn Masik), Casablanca / Maroc, 21-22 ianuarie 2002.

► „Le concept d’amour chez Ibn ‘Arabī”. The colloquium Discourses on Love in the OrientCenter for Arab Studies, Bucharest, 2002.

► „L’assimilation des emprunts par le système paradigmatique de l’arabe mardinien (Turquie)”. The 5th Conference of the Association Internationale de Dialectologie Arabe, Cadiz, 25-28 septembrie 2002.

► „Simbolismul vinului în literatura mistică islamică”. Sesiunea ştiinţifică anuală,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti, 5 aprilie 2003.

► „Analiza erorilor specifice vorbitorilor arabi irakieni în învăţarea limbii române: sistemul cazual (spaţiul)”. Conferinţa naţională Lingvistica românească în context european, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, 8-10 mai 2003.

► „Quelques traces du contact linguistique dans le parler arabe de Mardin (Turquie)” The International Colloquium On Arabic Linguistics, Center for Arab Studies, Bucureşti, 2-4 iunie 2003.

► „Vocabularul religios secundar şi traducerea Coranului”. Colocviul Teoria şi practica traducerii textului religios, Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti, 15 noiembrie 2003.

► „Analiza unor erori ale arabilor irakieni în limba română. Instrumentalul”. Conferinţa Naţională Lingua Pax, Universitatea din Bucureşti & Asociaţia Lingua Pax, Bucureşti, 13-15 mai 2004.

 „Jalaluddin Rumi: lumea creată de dragoste”. Colocviul Jalaluddin Rumi: viaţa şi opera, UNESCO & TUNA, Bucureşti, 26 mai 2004

► „L’alternance codique chez les Arabes de Mardin (Turquie)”. The 6th Conference of AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe), Hammamet, Tunisia, 20-22.sept. 2004.

 „Al-ḥiwāru l-’islāmī l-masīḥī fī manūr Nūrsī (Dialogul islamo-creştin în viziunea lui Nursi)”. The International Symposium Bringing faith, meaning and peace to life in a multicultural world, Istanbul, 3-5 oct.2004

► „Les contraires – al-’aḍdād – dans le Coran et leur équivalence dans les traductions”. The International Colloquium Translation from/into Arabic, Center for Arab Studies, 4 dec.2004.

►„Secondary Religious Vocabulary and the Translation of the Qur’ān”. The International Conference The Qur’ān: Text, Interpretation and Translation, University of London, School of Oriental and African Studies, Londra, 10 noiembrie 2005.

►„The Historical Context of ‘Fatwa of Mardin’ given by Ibn Taymiyya”. The First International Symposium of Mardin History, „Dicle” Universitesi (Universittaea Dijle), Mardin, Turcia. 26-28 mai 2006.

►„Conditional Structures in Mardini Arabic”. Conference on Communication and Information Structures in Spoken Arabic. Center for Advanced Study of Language (CASL), University of Maryland, Washington D. C., SUA. 6-9 iunie 2006.

►„La réduplication à m dans l’arabe parlé à Mardin”. The 7th Conference of AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe), Viena, 5-9 septembrie. 2006.

►„The Yazidis: Origin and Creed”. International Siirt Symposium. „Dicle” Universitesi, Siirt, Turcia. 19-21 septembrie 2006.

► „L’enoncé nominal dans l’arabe parlé à Mardin”. The International Colloquium Peripheral Arabic, Center for Arab Studies, Bucureşti, 18-20 mai 2007

► „Mardin and its surroundings during the Artuqide period as depicted in Ibn Battuta’s Rihla”. Uluslararası Artuklular Sempozyomu (Simpozionul Internaţional Artukizii), Mardin, Turcia, 25-27 octombrie 2007.

►„La deixis spatiale dans l’arabe parlé à Bagdad”. The 8th Conference of AIDA (Association Internationale de la Dialectologie Arabe (AIDA) Colchester, Marea Britanie, 27 august – 1 septembrie 2008.

►„Câteva caracteristici ale arabei vorbite în oraşul Siirt (Turcia)”. Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti, 7-8 noiembrie 2008.

► „The Islamic Institutional Terminology and the Translation of the Koran”. The Conference Translation in All its Aspects with Focus on International Dialogue. Istanbul Universitesi, Istanbul, 21-23 octombrie 2009.

► „Verbele de mişcare în araba mesopotamiană”. Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, 30-21 octombrie 2009.

► „Versetele coranice abrogate şi traducerea lor”. Conferinţa naţională Text şi discurs religios. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 13-14 noiembrie 2009.

► „Importanţa compendiului Dīwān luġāt at-turk al lui Mahmud Kaşgarli (sec. XI) pentru dialectologia arabă”. Conferinţa 1000 de ani de la naşterea lingvistului uyghur Mahmud Kaşgarli. Academia Română, CNR-UNESCO, 2 decembrie 2009.

► „Acceptance of the other in Ibn Arabi’s vision. Conference Sufism & Peace. Pakistani Academy of Letters, Islamabad, Pakistan, 14-16 martie 2010.

► „Al-hiwar bayna al-adiyan fi Rumaniya” (Dialogul interreligios in Romania). „Al-Mahrajan Al-Watani li-t-turath wa th-thaqafa Al-Janadiriyya (Festivalul National al Patrimoniului Popular si al Culturii Al-Janadiriyya)”, Riad, Arabia Saudită 17-23, martie 2010.

►„Leaders at the Core of Better Communities”. USAID, Erbil, Irak, 6-14 aprilie 2010.

►„Islamic-Christian Dialogue: History and Perspectives”. Conference The Dialogue between East and West, Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice, Cluj-Napoca, 17-18 iunie 2010.

► „Dialogul islamo-creştin: eşec sau succes”. Conferinţa Femeia musulmană, Asociaţia Surori Musulmane, Bucureşti, 24 iulie 2010.

► „Alianţa Civilizaţiilor, baza unui dialog interreligios. Conferinţa Istorie şi identitate în zona Deltei Dunării, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Sulina, 29-31 iulie 2010.

► „At-tarğamatu d-dīnāmiyya li-l-Qur’ān” (Traducerea dinamică a Coranului)„Târgul de carte de la Sharjah – EAU”, organizator: Ministerul Culturii din Emiratele Arabe Unite, 24 oct – 6 nov. 2010.

► „Sur le système aspecto-temporel de l’arabe parlé à Siirt (Turquie)”. The 9th Conference of The 7th Conference of AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe). Pescara, Italia, 28-31 martie 2011.

► „خصائص العربية المحكية في منطقة ماردين” (Haṣā’iṣu l-’arabiyyati l-maḥkiya fī minṭaqati Mārdīn – Caracteristicile arabei vorbite în zona Mardin). Simpozionul Internaţional Ömerli organizat de Mardin Artuklu Üniversitesi (Universitatea Artuklu din Mardin) şi Şarkiyât Araştırmaları Derneği (Fundaţia de Cercetări Orientale), Mardin, Turcia, 13-15 mai 2011.

► Caracteristicile fonetice ale arabei vorbite la Khoramshahar Islamic Space: Linguistic and Cultural Diversity — International Colloquium. Center for Arab Studies, Bucureşti, 21 mai 2012.

► „Space deixis in Spoken Arabic of Baghdad”. International Workshop Arabic Studies – Aspects of Research. Univesitatea din Bergen, Norvegia, 1-3 septembrie 2011

► „Ḥurūf mā qabla l-fi‘l fi l-lahğati l-‘arabiyyati l-mḥallamiyyati l-maḥkiya fī mintaqati Midyāt” (Particule preverbale în dialectul arab Mhallamiyye – vorbit în zona Midyat). Keşf-i Kadim: From Matiate to Midyat, organizat de Mardin Artuklu Universitesi (Universitatea Artuklu din Mardin), Midyat, 7-9 octombrie 2011

► „The Place of Spoken Arabic of Cizre among Mesopotamian Arabic Dialects” (împreună cu Gabriel Biţună). Uluslararası Bilim Düşünce ve Sannata Cizre Simpozyumu(International Symposium on Jizra in Science Thought and Art), organizat de Şirnak Üniversitesi (Univesitatea din Şirnak) şi Mardin Artuklu Üniversitesi (Universitatea Artuklu din Mardin) Cizre, 14-15 aprilie 2012.

► „Siirti Arabic in Written Sources: A Collection of Proverbs”. 55 years of Arab Studies in Romania — International Colloquium. Center for Arab Studies, Bucureşti, 19 mai 2012.

► „Some phonological, morphological and syntactical characteristics of the Arabic of Siirt (Turkey), as they appear in a collection of proverbs”. The International ConferenceWritten Arabic. Writing Arabic, Hebrew University, Ierusalim. 19-22 iunie 2012.

► „At-taṭawwuru d-dalālī li-l-muṣṭalaḥāti l-qur’āniyya wa tarğamatuha (Evoluția semantică a terminologiei coranice şi traducerea sa). The Second International Translation Conference, Dār al-Ma’mūn, Bagdad, 6-8 noiembrie 2012.

►  „Situația lingvistică din lumea arabă”, Conferință individuală, Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 21 februarie 2013.

►„La réalisation des anciennes interdentales dans l’arabe mésopotamien”, „Diversidad lingüistica y universalidad cultural en sociedades arabófonas de Oriente y Occidente”, Universitatea din Cadiz, Spania (org.: Monserrat Benítez, Amalia Zomeño şi Jordi Aguadé), 14-15 martie 2013.

► „Arabic Studies in Romania, Conferință individuală, University of Vienna, Austria, 24 aprilie 2013.

Locatives in the Spoken Arabic of Mardin”, 1st International Simposyum on Spoken Arabic Dialects and their Oral Literature in Turkey, Artuklu University, Mardin, Turkey,   17-19 mai 2013.

Al-’aḍdādu l-qur’āniyya ḥasaba ’a‘māli s-Siğistānī wa l-’Anbārī wa ‘aškāliyyatu tarğamatihā (Cuvintele antinomice coranice -al-’aḍdād – inventariate de as-Siğistānī și al-’Anbārī și problematica traducerii lor)”, The Third International Translation Conference, Dār al-Ma’mūn, Bagdad, 7-9 mai 2013.

► „Al-maskūt ‘anhu fī l-ḥiwāri l-masīḥī l-’islāmī (Cele trecute sub tăcere în dialogul creștino-islamic)”, Peace: an Islamic Perspective in the Light of Contemporary Conjuncture, Erbil, Irak. Prof. Mohammad Shaker (Universitatea Salahudddin din Erbil), 1-3 aprilie 2014.

► „’Āfāqu l-ḥiwāri l-masīḥī l-’islāmī (Perspective ale dialogului creștino-islamic) ”. Conferință individuală la Universitatea Africa din Khartoum, Sudan, 19 aprilie 2014.

► „Ad-dirāsātu l-’isti‘rābiyya fī Rūmāniyā (Studiile de arabistică din România) ”. Conferință individuală la Universitatea Africa din Khartoum, Sudan, 21 aprilie 2014.

► „Binomials in Mardini Arabic”,  110 de ani de la nașterea orientalistului George Tsereteli, Tbilisi, Georgia, Prof. Guram Chikovani, rectorul Free University of Tbilisi, 19-20 oct. 2014.

►„Cuvinte românești de origine arabă”. Conferință individuală. Centrul Cultural Mesopotamia, București, 25 oct. 2014.

► „Expressing Certainty and Uncertainty in Baghdadi Arabic”, The 11th International Conference of AIDA, Bucharest (org.: George Grigore & Gabriel Bițună), 25-28 iunie 2015.

►„Dialogul cu Islamul este posibil?”. Conferință individuală. Centrul Sfinții Petru și Andrei (org.: p. Michel Kubler). 17 februarie 2016.

► „Al-lahağātu l-‘arabiyyatu l-maḥkiyatu ḫāriğa d-duwali l-‘arabiyya (Dialectele arabe periferice)”. Conferință individuală, Gazi Universitesi, Ankara (org.: prof. Mehmet Hakkı Suçin), 4 aprilie 2016.

►„Ta‘līmu l-‘arabiyyati d-dāriğa (Predarea arabei colocviale)”. The Arabic Program Annual Roundtable of Georgetown University. School of Foreign Service in Qatar (org.: dr. Mahmoud Elasheri), 27-28 aprilie 2016.

► „Contrastive Linguistics and the Teaching of Arabic to the Romanian Native-speakers”. Chalanges of the Present and Prospects of the Future, Qatar University, Center for Arabic Non-Native Speakers (org.: Muntasir Al-Hamad), 1-2 mai 2016.

►„Kitābu ‘Kalīla wa Dimna’ wa dawruhu fī balwarati ’ādābi l-‘ālam (Cartea ‘Kalila și Dimna’ și rolul său în cristalizarea literaturilor lumii)”. The 2nd International Conference of the History of Arabic Literature. Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (org. Olena Khomitska & Bohdan Horvat). 19-20 mai 2016.

►„Al-lahağātu l-‘arabiyyatu l-hāmišiyyatu: al-lahğatu l-‘arabiyyatu l-maḥkiyatu fī Si‘rd namūḏağan (Dialectele arabe periferice: araba vorbită în Siirt ca exemplu ilustrativ)”.  Uluslararası Siirt Arapçası Çalıştayı: Dünü, Bugünü ve Yarını (International Workshop on the Spoken Arabic of Siirt: Past, Present and Future), Siirt Üniversitesi (org: Resul Babaoğlu), 27-28 mai 2016.

Articole în reviste de cultură, cotidiane

♦ „Codul Penal Islamic”, în Tineretul liber, 3(1991), nr.370, p. 4.

♦ „Suniţi şi şiiţi, în Viitorul românesc, 1(1991) nr.2, p. 2.

♦ „Coranul în limba română (Probleme de traducere)”, în Curierul naţional nr. 2(1991), no.259, p.3.

♦ „Karbala şi Najaf, oraşe sfinte”, în Tineretul liber nr. 3(1991), no.385, p.8.

♦ „Ramadanul”, în Tineretul liber nr. 368, 1991, p. 4.

♦ „Enigmaticul ilma – un cuvânt arab? ”, în Feţele Culturii nr.896 (1517), 5 iunie 1995, p. 2.

♦ „Prima traducere integrală a Coranului în limba română”, în Feţele Culturii nr.897 (1518), p. 2.

♦ „O privire asupra teatrului arab”, în Rampa nr.37/1995, 9-15 iunie 1995, p. 7.

♦ „Calendarul islamic”, în Feţele Culturii nr. 908(1528), 10 iunie 1995, p. 2.

♦ „Min al-hamara ila al-kamira (De la „hamara” – tavernă – la camera de fotografiat)” – studiu etimologic, în Al-Thawra nr.8554,9 sept.1994, Bagdad, p. 6.

♦ „Iisus Cristos în Coran”, în Astra nr.6/1999, pp. 33-36.

♦ „Silvestru Octavian Isopescul şi versiunea Coranului în limba română”, în Convorbiri literare, anul CXXX, noiembrie 1996, nr.11, p. 25.

♦ „Coranul, în albaneză, de la Ploieşti”, în Albanezul nr.51, p. 1.

♦ „Prima traducere integrală a Coranului în limba română”, în Feţele Culturii nr.890, 29 mai 1995, p. 2

♦ „O încercare de a traduce cele nouăzeci şi nouă de nume ale lui Dumnezeu în limba română”, în Karadeniz nr.9/1999, p. 3.

♦ „Poziţia islamică cu privire la traducerea Coranului”, în Karadeniz nr.1/ 2000, p. 10.

♦ „Traducerea Coranului în limba română”, în Karadeniz nr. 4/1999, p. 7.

♦ „Allah sau Dumnezeu”, în Karadeniz nr.10/1999, p.2.

♦ „De la tabla păstrată la masa păzită”, în Karadeniz nr.8/1999, p. 3.

♦ „Sărbătorirea de către UNESCO a 100 de ani de la naşterea marelui muzician egiptean Muhammad Abdel-Wahhab”, în Orientul Mijlociu nr.6/noiembrie 2001, p. 6.

♦ „Ibn Arabi, Despre dragostea naturală”, în Contemporanul nr.18-19, 2-9 mai 2002;  p. 18.

♦ „Despre analiza critică a Coranului”, în Dilema 502/2002, Bucureşti, p. 9.

♦ „Dragostea şi crearea lumii în viziunea misticului andaluz Ibn ‘Arabi”, în Helis nr.3(11), martie 2004, Slobozia, pp. 23-24.

♦  „Al-Kindi și Filosofia primă”, în Revista de Traduceri Literare  (FITRALIT) nr. 5, 23 martie 2016.

♦  „Iisus în Coran”, în Dilema Veche, 24 martie 2016.

♦  „Despre Coran și traducerea sa”, în Q-magazine, 19 aprilie 2016.

 

 

 

Traduceri din limba arabă însoţite de prezentări bio-bibliografice ale autorilor publicate în reviste literare

Egipt

 • Mahfuz, Naghib,Ecoul,prezentare: Fevronia Novac; traducere: George Grigore, în „Calende” nr. 1(1991), pp.7-8.
 • Mansour, Joyce,Nu mâncaţi…; Bâjbâieli; Amazoana; Invită-mă; Am sădit; Sună telefonul…; Noaptea, eu sunt golanul;prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.10 (22), octombrie 1997, p.32.
 • Schehadé, Georges, Eu vă vestesc o mare pasăre a durerii; Voi adormi bucuros, copilă; În afara unui munte indian împurpurat; Pe această floare de munte îngălbenită ca lacrimile noastre;prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.10 (22), octombrie 1997, p.32.
 • Henein, Georges, La fix; Wally;prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.10 (22), octombrie 1997, p.32.

Emiratele Arabe Unite

 • Badr, Khalid,Lună de august, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Steaua” nr. 3-4, 1999, p. 61.
 • Sakr al-Qasimi, MaisunMarea cu scară, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Steaua” nr. 3-4, 1999, p. 61.

Irak

 • Abdul Latif Benderoglu,Furtuna, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” (suplimentul literar al ziarului Economistul) nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Afdhal FadhilCântec de iarnă,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.53, 1999, p. 6.
 • Abdul Razzaq Abdul WahidRevărsare de lux, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.16,15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Abdul Razzaq Abdul Wahid,Martiriu în prag de patruzeci,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Abdul Saddat Al-BasriValize, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Abdul Wahhab Al-Bayati,Jurnalul îndrăgostiţilor săraci, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Abdullah AbbasTristeţe, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Adib Kamal Ad-DinDialogul sensului, prezentare şi traducere: George Grigore,în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Adnan Hashim Al-MalikiHalucinaţii pe gheaţă, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Ahmad Ash-Shaykh AliPartea frumoasă a meteorului, prezentare şi traducere: George Grigore,în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Ali Ja’far Al-Allaq,Doi îndrăgostiţi, prezentare şi traducere: George Grigore, în„Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Badr Shakir As-SayyabCântecul ploii, prezentare si traducere: George Grigore & Mahmoud Al-Hasan, în „Literatorul” nr.14, 1995, p. 16
 • Badr Shakir As-SayyabCristos după răstignire, prezentare şi traducere: George Grigore,în „Steaua” nr.2-3/1997, p. 9.
 • Buland Al-HaydariEl nouă ne-a spus ceva, prezentare şi traducere: George Grigore,în „Steaua” nr.2-3/1997, p. 9.
 • Burhan BarzangiFulgerări,prezentare şi traducere:George Grigore, în „Ecart” nr.16,15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Feuzi Ekrem TerziogluLuptă, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Hamid Sa’id, Neobosita Marisa, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Hasab Al-Seikh Ja’afar, Comoara, prezentare şi traducere: George Grigoreîn „Est-Vest” nr.182, 25 ian-7 febr.1995, p. 5.
 • Hasab Al-Sheikh Ja’far, Comoara, prezentare şi traducere: George Grigore,în „Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Kamil Oued Al-AmiriPe trotuarul prăfuit mă sprijin pe o stea alergătoare,traducere:George Grigore,în „Est-Vest” nr.182, 25 ian-7 febr.1995, p. 5.
 • Khaz’al Al-Majidi,Poeme-imagine; Aş vrea să; Iarna; Eu sunt cel crescut, Prezentare şi traducere: George Grigore, în „Feţele Culturii” nr.878(1499), 15 mai 1995, p. 2.
 • Khaz’al Al-MajidiIcoana poetului ce ştie, traducere: George Grigore,în „Est-Vest” nr.182, 25 ian-7 febr.1995, p. 5.
 • Lutfia Al-Duleimi,O porumbiţă la vreme de amiază, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Literatorul” nr.48-49/1996, p. 16.
 • Muhammad BadriPuşca; Ogarul, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Nazik Al-Mala’ikah, Eu,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Luceafărul” nr.28(327), 23 iulie 1997, p. 21.
 • Rashidah AlugaillyEminescu, Poetul-Om,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Scânteia tineretului -Supliment Literar Artistic” nr.16 ,1989, p. 12.
 • Rashidah Alugailly, Metamorfoze, Pe fruntea soarelui, Indrăgostitul, O altă viaţă a fructului timpului ce vine; Trecând dincolo de zid,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Luceafărul” 32(1989), p. 8.
 • Rashidah Alugailly, Nu vreau alt început; Păsările; Rugă; Frânturi, Solie; Poeţii,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Scânteia tineretuluit – Supliment Literar Artistic” nr.7, 18 februarie 1989.
 • Rashidah AlugaillyLotuşi în floare,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Tineretul liber” 2 iunie 1990.
 • Rim Qays KubbahDe ce?, prezentare şi traducere: George Grigore,în „Ecart” nr.16, 15 ianuarie 1999, p. 8.
 • Sami Mahdi,Poveste despre potop, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Yousif Al-SaighÎntâlnire…, traducere:George Grigoreîn „Est-Vest” nr.182, 25 ian.-7 februarie 1995, p. 5.
 • Yusuf Al-Sa’igh Întâlnire; Moleşeală; Udat; Seara de sâmbătă; Deodată; Fereastră; Tăcere,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Vatra” nr.7/1997, pp. 65-66.

Kuweit

 • Su’ad Al-Sabah,Veto contra Femeii,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Tineretul liber” 3(1991), nr.354, p. 8.

Liban

 • Mikha’il Nu’aimeStrăfulgerări,prezentare şi traducere: George Grigore, în „Luceafărul” nr.36 (289), 2 octombrie 1996, p. 22.

Libia

 • Ibrahim Al-KuniPasărea sfântă sau copacul retem, prezentare şi traducere: George Grigore, în „Luceafărul” nr.28(327), 23 iulie 1997, pp. 20-21.

Palestina

 • Samih Al-QasimBuzele tăiate; Bilete de călătorie; Spovedanie in miez de zi; Ceasul de perete, prezentare şi traducere: George Grigore, „Feţele Culturii” nr.878(1499), 15 mai 1995, p. 6.
 • Samih Al-QasimSpovedanie în miez de zi; Fiii războiului; Plictisitor, se învârte; Liliecii; Ceasul de perete; Bilete de călătorie; Povestea unui oraş, prezentare şi traducere: George Grigore, „Vatra” nr.7/1997, pp. 64-65.
 • Mahmud Darwish,Cântec ţigan; Aici suntem aproape de acolo; Dacă ar fi s-o iau de la-nceput, prezentare şi traducere: George Grigore,„Steaua” (anul XLVII) 9-10/1996, p. 27.
 • Kheiry MansurFerestrele, prezentare şi traducere: George Grigore, „Convorbiri literare” nr.8, august 1997, p. 32.
 • Mohamad DamrahAgonia palmierului, prezentare şi traducere: George Grigore; „Ecart” nr. 62, 17-18 decembrie 1999, p. 6.

Siria

 • Nizar Qabbani– Solie de sub apă; Foi spaniole; Podul; Sonata; Popasul păsărilor; Evantaiele spaniolelor; Perlele negre; Cercelul doritor; Cavalerul şi roza; Cartea iubirii (fragmente), prezentare si traducere: George Grigore,„Literatorul” nr.38/1995, 29 sept-6 oct.1995, p. 16.
 • Adonis (Ali Ahmad Said)– Bagdad Mecca Damasc Cairo,prezentare şi traducere: George Grigore„Alif” nr.1, 1995, p. 8.
 • Adonis (Ali Ahmad Said)Mărgăritarul (visul-oglindă); Cele şapte zile; O oglindă a secolului 20; Minaretul; Timpul cel mărunt; prezentare şi traducere: George Grigore, „Vatra” nr.8/1997, pp. 62-63.
 • Adonis (Ali Ahmad Said)– Bagdad Mecca Damasc Cairo,prezentare şi traducere: George Grigore, „Ecart” nr. 74, 10-11 martie 2000, p. 7.
 • Hanna Minnah– Ancora(fragment de roman), prezentare şi traducere: George Grigore, „Luceafărul” nr. 30, sept. 1997, p. 20.

Yemen

 • Abdulaziz, Omar, Oglinzi, Lumânarea,prezentare şi traducere: George Grigore, „Agora” (supliment de cultură al cotidianului Argeşul) nr.2 (iulie 2001), p.3.

 

Interviuri

 • Am trăit în Bagdad şase zile sub bombe – de vorbă cu domnul George Grigore, un martor extraordinar al războiului din Golf,interviu realizat de Lucian Avramescu, în „Tineretul liber” nr.338 (12.02.1991), 339 (13.02.1991); 340 (14.02.1991); 341 (15.02.1991), 342 (18.02.1991), 343 (19.02.1991)
 • Destinul meu numit depărtare, în dialog cu George Grigore de la Centrul de Studii Arabe – Universitatea din Bucureşti, interviu realizat de Dona Tudor, în „Ecart” nr.5, 16-17 oct. 1998, p. 8.
 • Festivalul de poezie – Mirbad 1998 – de vorbă cu lector dr. George Grigore de la Secţia de limbă şi literatură arabă – UniversitateaBucureşti, interviu realizat de Constantin Carbărău, în revista „Sud” nr.1 (13), ian.-febr.1999, p. 12.
 • George Grigore:Medeniyetler çatışmasını Risale-i Nurlar engelleyebilir; interviu realizat de Hayri Gül, în „Zaman/Bükreş” 174, 15-30 oct. 2002, pp. 12-13.
 • George Grigore:Medeniyetler savasını Risale-i Nur önler, interviu publicat în „Yeni Asya”, Istanbul, 12/11/2002, pp.1-3.
 • George Grigore:Medeniyetler çatışmasını Risale-i Nurlar engelleyebilir; interviu realizat de Hayri Gül, în „Turkuaz – Zaman”, Istanbul, 17 oct. 2002, p.12.
 • Din Bărăgan în…Sahara,interviu cu George Grigore realizat de Gheorghe Dobre, în Helis, nr.6/octombrie 2003, Slobozia; p.1 şi p.12.
 • George Grigore:…evoluţia mea profesională este legată de Bagdad, de Bagdadul meu spiritual, interviu realizat de Elisabeta Lăsconi, în „Adevărul literar şi artistic”, nr.699 din 13 ianuarie 2004, p. 3.
 • George Grigore şi primăvara la Bagdad,interviu realizat de Ioana Trică, în „Biserica de Lemn”, nr.6, ianuarie-martie 2004, pp. 3-4.
 • George Grigore:Hıristiyanlar, olarak Hz. İsa ve Meryem’i en güzel Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz, interviu realizat de Mükremin Albayrak, în „Zaman”, 1.11.2004, Istanbul.
 • George Grigore:Masnavi az āsār-e por shokuh-e khāvar Miyāne ast, interviu realizat de Mahvash Vaheddoost, în „Adabiyāt va falsafe”, vol. 8, nr. 10, august 2005, Teheran,  pp. 16-21
 • Al-mustašriq George Grigore yataḥaddaṯu ‘ani tağribatihi fī tarğamati l-Qur’āni l-karīm, interviu realizat de Omar Abdulaziz, în ArRafid, Shariqa, Emiratele Arabe Unite, martie 2007.
 • George Grigore: Hevpeyvînek Bi Dostekî Gelê Kurd re.Rêya fêmkirina olên rojhilat bê Êzîdîtiyê nabe, interviu realizat de Ali Hussein Kerim, pe site-ul „Instîtûta Kurdî Ji bo Lêkolîn û Zanist”, Germania, 23 ianuarie 2008.
 • George Grigore:Aš-Šāriqa madīna fī ‘izz al-izdihār, interviu realizat de Mohammad Ould Mohammad Salem, în „Al-Khaleej”, Emiratele Arabe Unite, 10.06.2011.
 • George Grigore: Dini değerlere saygı gerek, interviu publicat în „Zaman-Romanya”, 19 iulie 2011.
 • George Grigore:Bagdadul sau cetatea poeziei, interviu realizat de Dona Tudor, în Geopolitica nr. 47, (3/2012).