dr. Gabriel Biţună

 

Curriculum Vitae

Gabriel Bițună

Nume / Prenume: Biţună Ştefan-Gabriel

Nume de autor: Gabriel Bițună

Data și locul naşterii: 28 iulie 1988, București

Educaţie şi formare

14 septembrie 2003 – 30 iunie 2007 / Colegiul Naţional „Sf. Sava” / Bucureşti (România)

1 octombrie 2007 – 30 iunie 2010 / Limba şi literatura arabă – Limba şi literatura portugheză / Universitatea din București: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine / Edgar Quinet, nr. 5-7, 70106, Bucureşti (România)

1 iulie 2008 –3 august 2008 / Limba arabă modernă standard / Institut Bourguiba des Langues Vivantes / Tunis (Tunisia)

1 octombrie 2010 – 30 iunie 2012 / Cursuri de civilizaţie, antropologie culturală şi religioasă, limba arabă, în cadrul programului de masterat „Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi” / Universitatea din Bucureşti: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine / Bucureşti (România)

1 octombrie 2012 – ↑ / Lingvistică, dialectologie arabă, în cadrul școlii doctorale „Limbi și Identități culturale” / Universitatea din Bucureşti: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine / Bucureşti (România)

Activitate didactică

1 octombrie 2010 – Iunie 2012 / Profesor de limba arabă / Universitatea Populară Ioan I. Dalles / Bucureşti

1 octombrie 2011 – 25 martie 2013 / Colaborator / Secția de Limba Arabă, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

25 martie 2013 – ↑/ Asistent universitar drd. / Secția de Arabă, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Afilieri

Mai 2011 – Centrul de Studii Arabe, Universitatea din Bucureşti

Martie 2011 – Association Internationale de Dialectologie Arabe

Aprilie 2011 – Membru al mişcării Poetas del Mundo

Septembrie 2012 – Membru al Naji Naaman’s Foundation for Gratis Culture (FGC)

Participări la sesiuni, colocvii, simpozioane şi conferinţe

Conferinţa AIDA Pescara (Association Internationale de Dialectologie Arabe) 2011, cu studiul „The Assimilation of English Loan-Words in the Spoken Arabic of Baghdad”. 28 martie 2011– 2 aprilie 2011. Pescara, Italia

Colocviul Spaţiul Islamic: Diveristate Lingvistică şi Culturală, Centrul de Studii Arabe, Universitatea din Bucureşti, cu studiul „The Morpho- Syntax of the Numeral in the Spoken Arabic of Tunis”. 21 mai 2011. Bucureşti, România

Simpozionul International Midyat Symposium: Keşf-i Kadim: From Matiate to Midyat, cu studiul „Auxiliary Verbs in Dialects Spoken in the Midyat Area”. 7 – 9 octombrie 2011. Midyat, Turcia

Sesiunea Știinţifică a Studenţilor Masteranzi şi Doctoranzi, Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti cu lucrarea „Noţiuni arabo-islamice în dicţionarele româneşti”. 3 martie 2012 Bucureşti, România

Simpozionul Uluslararasi bilim düşünce ve sanatta Cizre sempozyumu – International Symposium on Jizra in Science Thought and Art, cu studiul „The Place of Spoken Arabic of Cizre among Mesopotamian Arabic Dialects” (în colaborare cu G. Grigore). 14 – 15 aprilie 2012. Cizre, Turcia

Colocviul 55 Years of Arab Studies in Romania, Centrul de Studii Arabe, Universitatea din Bucureşti, cu studiul „On Mḥallami Arabic Features Inferred from an Oral Text”. 19 mai 2012. Bucureşti, România

Participare la proiectul Dialectos y sociolectos emergentes en el Magreb occidental, derulat de Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, cu studiul „Los préstamos del inglés en el árabe bagdadí”. 24 – 28 mai 2012. Cadiz, Spania

Conferinţa internațională Written Arabic, Writing Arabic, Universitatea din Ierusalim, cu studiul „Fuṣḥā Arabic and Spoken Baghdadi Arabic in the Social Networking sites: interference points”. 19 – 21 iunie 2012. Ierusalim, Israel

Congresul Internațional The 2nd Baghdad International Translation Conference, Dār al-Ma’mūn, cu studiul „Windows XP bi-l-‘arabiyya bayna at-tarğama wa at-takayyuf (Windows XP în arabă: între traducere şi adaptare)”. 6-8 noiembrie 2012. Bagdad, Irak

Colocviul internaţional  Diversidad lingüistica y universalidad cultural en sociedades arabófonas de Oriente y Occidente, cu lucrarea „The Spoken Arabic of Baghdad on the Social Networking Sites: a Lexical Semantic Approach”. 14-15 martie 2013. Cadiz, Spania

Traduceri publicate în volum

Catalog de prezentare a piesei de teatru Al-ḥağar al-᾿Aswad de Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, în limba română, cu titlul Piatra neagră, Sharjah, Emiratele Arabe Unite. Mai 2011

Romanul Aš-Šayḫ al-᾿Abyaḍ, de Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, în limba română, cu titlul Şeicul Alb, editura Ars Longa, Iaşi, România. Iunie 2011

Culegerea de snoave și povești arabe Nawādiru Ğūḥā wa ḥikāyātuhu, în limba română, cu titlul Peripeţiile lui Juha năzdrăvanul, editura Polirom, Iaşi, România. Iunie 2012

Volumul de poezii Poeme, de Samih al-Qasim, în limba română, editura Ars Longa, Iași, România. Martie 2013

Materiale didactice, ghiduri

Traducerea și editarea în limba arabă a materialului didactic „Vocabulare tematice de învățare a limbii române pentru străini. Cuvinte, expresii și dialoguri”, G. Mocanu, S. Guga, R. Novac, A. Lungu, C. Diacovschi, A. Niculae, C. Bârzan (ed.), în cadrul proiectului „Facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe în societatea românească”, finanțat de Uniunea Europeană, București, România. Iunie 2012

Traducerea și editarea în limba arabă a ghidului „Bun venit în România! – Ghid de informare a cetățenilor din state terțe”, G. Mocanu, S. Guga, R. Novac (ed.), în cadrul proiectului „Facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe în societatea românească”, finanțat de Uniunea Europeană, București, România. Iunie 2012

Contribuții la editarea unor cărți

Tabel cronologic la Cartea definiţiilor, de Ibn Sīnā (Avicenna), (ediție trilingvă: arabă, română, latină). Traducere din limba arabă, studiu și bibliografie de George Grigore. Note și comentarii de George Grigore, Alexander Baumgarten, Paula Tomi și Mădălina Pantea. Transcriere critică a versiunii latine a tratatului și a comentariilor lui Andrea Alpago (1546) împreună cu traducerea comentariilor în limba română de Alexander Baumgarten, editura Polirom, Iaşi, România. Mai 2012

Creație proprie

Volumul de poezii Tributarii – Al-Mukallafūna (المُكَلَّفون), ediţie bilingvă: română – arabă, publicat la editura Ars Longa, Iaşi, România. Octombrie 2011

Studii în reviste academice

„The Morpho-Syntax of The Numeral in The Spoken Arabic of Tunis”, în Romano-Arabica VIII-XI, G. Grigore și L. Sitaru (ed.), Centrul de Studii Arabe, București: Editura Universităţii din Bucureşti, pp: 25-43. Septembrie 2011

„Auxiliary Verbs in Dialects Spoken in Midyat Area”,  in International Midyat Symposium (7th-9th October 2011) Papers. Ibrahim Özcoşar (ed.). Mardin: Mardin Sesi Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti, pp: 357-366. Noiembrie 2012

„Politeness in The Spoken Arabic of Baghdad. A Pragmatic Approach”, în Romano-Arabica XII, G. Grigore și L. Sitaru (ed.), Centrul de Studii Arabe, București: Editura Universităţii din Bucureşti, pp: 59-70. Decembrie 2012

„Common Features of North Mesopotamian Arabic Dialects Spoken in Turkey (Şırnak, Mardin, Siirt)”, cu George Grigore, în M. Nesim Doru (ed.), Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre(Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri). Istanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, pp: 545-555. Decembrie 2012

Recenzii

Recenzie, la ʿAwdatu Hūlāgū, de Sultan bin Mohammed Al-Qasimi (traducere cu titlul Întoarcerea lui Hulagu, de George Grigore. 2011. Iași: Ars Longa), intitulată Prima traducere din literatura Golfului în limba română, Ziarul de Duminică. 15 iunie 2011

Recenzie, la Al-Ġuraf al-᾿Uḫrā, de Jabra Ibrahim Jabra (traducere cu titlul Celelalte camere, de către un colectiv format din R. Al-Haddad, C. Anton, R. Bălan, D. Budulan, A. Cozma, A. Dumitrescu, G. Nicoarea, A. Stancu, I. Tătaru şi D. Zeriri, de la Masteratul Traducerea Textului Arab Literar, promoţia 2010, sub îndrumarea lui George Grigore. 2011. Iași: Ars Longa), intitulată Celelalte camere sau tragedia pierderii identităţii palestiniene, Ziarul de Duminică. 5 august 2011

Recenzie, la Bayrūt᾿75, de Ghada Samman (traducere cu titlul Beirut ’75, de Raluca Moanță. 2011. Iași: Ars Longa), intitulată Beirut ’75 sau oraşul sfărâmător de visuri, Ziarul de Duminică. 9 septembrie 2011

Recenzie, la Ar-Raʿd, de Zakaria Tamer (traducere cu titlul Tunetul, de Oana Ghica. 2011. Iași: Ars Longa), intitulată Literatură siriană: „Tunetul” de Zakaria Tamer, Agenția de Carte. 10 decembrie 2011

Recenzie, la Rādōpīs, de Naghib Mahfuz (traducere sub titlul Rhadopis din Nubia, de Irina Vainovski-Mihai. 2011. București: Humanitas), intitulată Rhadopis din Nubia sau iubirea faraonică, Ziarul de Duminică. 6 ianuarie 2012

Creație proprie publicată în periodice

Grupaj de poezii în Cafeneaua Literară. Ploieşti, România. Mai 2011

Grupaj de poezii în Helis, an IX, nr. 6-7 (98-99), Slobozia, România. Iunie – Iulie 2011

Grupaj de poezii, în Poezia – revistă de cultură poetică Anul XVI, nr. 3. Fundaţia culturală Poezia, Uniunea Scriitorilor din România. Septembrie 2011

Grupaj de poezii, în Al-Rāfid, publicată la editura Šarikatul-imārāti l-ʿarabiyyati li-ṭ-ṭibāʿati wa-n-našri wa-t-tawzīʿi, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Februarie 2012

Grupaj de poezii, în Al-Ma’mūn¸ publicată la editura Dār Al-Ma’mūn, Bagdad, Irak. Octombrie 2012

Creație proprie publicată în volume colective

Grupaj de poezii, în Antologia „Setea cuvintelor” – „Etja e fjalëve”, coordonator Baki Ymeri, ediţie bilingvă albaneză – română, publicată la editura Amanda Edit, Bucureşti, România. Aprilie 2012

Grupaj de poezii, în Naji Naaman’s Literary Prizes – Tenth edition 2012, FCG Foundation Naji Naaman for Gratis Culture, Jounieh, Liban. August 2012

Vizite de documentare

La Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz. Cádiz, Spania. 26 – 30 aprilie 2011

La Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI), Roma, Italia. 21 iunie 2011

La Secţia de Arabă a Universităţii Eőtvős Loránd, Budapesta, Ungaria. 11 noiembrie 2011

Activităţi culturale

Participant la festivalul de teatru Ayyam ash-Shariqa al-Masrahiyya, Sharjah, Emiratele Arabe Unite. 17–27 martie 2011

O prelegere privind literatura contemporană arabă, la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Ediţia a 31-a, Alba-Iulia, România. 6–8 Mai 2011

O comunicare privind literatura contemporană arabă, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, Ediţia a 18-a, şi Târgul de Carte Sibiu BookFest, Sibiu, România. 4 iunie 2011

O prelegere privind literatura contemporană arabă, la lansarea de carte a romanului Al-Ġuraf al-᾿Uḫrā, de Jabra Ibrahim Jabra, Biblioteca Universităţii de Vest din Timişoara, România. 14 iulie 2011

O prelegere, la evenimentul lansării volumelor Întoarcerea lui Hulagu şi Şeicul Alb de Sultan Bin Mohammed al-Qasimi, apărute la editura Ars Longa, în cadrul programului „Repere Editoriale”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, București, România. 29 septembrie 2011

O prelegere privind literatura contemporană arabă, la evenimentul Jabra Ibrahim Jabra sau identitatea palestiniană în exil, cu ocazia Zilei Internaţionale de Solidaritate cu Poporul Palestinian, organizată de Centrul de informare al ONU România, Bucureşti, România. 29 noiembrie 2011

O comunicare la evenimentul lansării volumului Reîntoarcerea la ţărmurile adevărului, de Mazen Rifai, Sala de festivităţi a Universităţii Populare Ioan I. Dalles, Bucureşti, România. 5 decembrie 2011

O prelegere la evenimentul Ziua culturii palestiniene – 71 de ani de la naşterea marelui poet palestinian, Mahmoud Darwish, Sala de festivităţi a Universităţii Populare Ioan I. Dalles, Bucureşti, România. 12 martie 2012

O comunicare privind literatura contemporană arabă, la Festivalul Internaţional „Alba Transilvania”, Ediţia a V-a, 4-6 Mai 2011, Alba-Iulia, România. 4 mai 2012

O prelegere la evenimentul lansării volumului Taxi. Povestiri din trafic, de Khaled al-Khamissi, librăria Mihai Eminescu, Bucureşti, România. 7 iunie 2012

O prelegere la evenimentul Zilei Internaţionale a Limbii Arabe, eveniment organizat de Secţia de Arabă şi ambasada Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti, Sala de Consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti, România. 18 decembrie 2012

Premii

Premiul de creativitate, în cadrul competiţiei Naji Naaman Literary Prizes 2012, Maison Naaman pour la culture, Liban. Septembrie 2012