Părintele dr. Mina Tekla Mourkus în vizită la Centrul de Studii Arabe

La invitaţia conf. dr. Ioana Feodorov, care susţine cursul Comunităţile creştine în ţările Orientului Mijlociu, din cadrul masteratului Spaţiul Islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, joi, 12 ianuarie 2012, părintele dr. Mina Tekla Mourkus, preot al Bisericii Ortodoxe Copte din România, a ţinut la Centrul de Studii Arabe o conferinţă despre comunitatea coptă din Egipt. Discuţiile, la care au participat masteranzii din anul al II-lea, au vizat particularităţile celei mai mari şi mai vechi comunităţi creştine din Orientul Mijlociu.