O nouă apariţie editorială – Revista Romano-Arabica VIII-XI

La Editura Universităţii din Bucureşti a apărut revista Romano-Arabica VIII-XI – Islamic Space: Linguistic and Cultural Diversity. Volumul reprezintă actele colocviului „Spaţiul islamic: diversitate lingvistică şi culturală” organizat în data de 21 mai 2011 de către Secţia Arabă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi Centrul de Studii Arabe şi cuprinde lucrările participanţilor proveniţi din ţări precum Canada, Olanda, Polonia, Rusia, Emiratele Arabe Unite sau Iran.

Centrul de Studii Arabe publică revista Romano-Arabica, seria nouă din anul 2001.  Direcţiile tematice abordate în numerele publicate până acum ale revistei sunt: Orientul, discursuri despre dragoste în Orient, lingvistica arabă, traducerea din şi în limba arabă şi Orientalismul din perspectivă diacronică şi sincronică.

Editorii revistei sunt prof. dr. George Grigore şi lect. dr. Laura Sitaru. Consiliul consultativ al revistei este format din orientalişti de renume: Ramzi Baalbaki (Beirut), Michael G. Carter (Sidney), Jean-Patrick Guillaume (Paris), Giuliano Mion (Pescara), Luminiţa Munteanu (Bucharest), Stephan Procházka (Vienna), André Roman (Lyon) şi John O. Voll (Washington D.C.).

Cuprinsul revistei poate fi consultat aici.