O nouă apariţie editorială

Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia,  studiu introductiv, ediția manuscrisului arab, traducere în limba română, note și indici de Ioana Feodorov, Cuvânt înainte de Răzvan Theodorescu, Editura Academiei Române – Muzeul Brăilei/Editura Istros, București – Brăila, 2014 (620 pp).