MASTERATUL SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI

MASTERATUL SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI

Perioada de studii 2013-2015

16 locuri buget + 34 locuri taxă (total 50)

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, acreditat în anul 2007, este conceput ca un program de studii multidisciplinare, axat pe o arie culturală care se bucură de un interes legitim la ora actuală, atât pe plan local, cât şi internaţional, date fiind evoluţiile politice, economice şi culturale din ultimii ani: conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile generate de disoluţia fostei Iugoslavii, aspiraţia Turciei de a adera la Uniunea Europeană, revoluţiile şi tensiunile din ţări islamice precum Tunisia, Algeria, Egiptul şi Siria. Aceste evoluţii au condus la reconfigurarea politică a zonelor respective, la extinderea unor zone de conflict tradiţionale, dar şi la apariţia altora, determinând, totodată, accentuarea fenomenului migraţiei către spaţiul Uniunii Europene, fenomen asociat cu diverse conflicte economice şi culturale. Aceste condiţii au reînnoit, în ultimii ani, interesul faţă de valorile definitorii ale ţărilor islamice, nu doar în Statele Unite ale Americii şi în Europa occidentală, confruntate cu ameninţarea terorismului şi cu problemele concrete generate de valurile succesive de refugiaţi, ci şi în România, aflată la extremitatea estică a spaţiului comunitar şi implicată în politicile concertate ale acestuia.

Cursuri: Islamul, ieri şi azi; Civilizaţia arabo-islamică: trăsături definitorii; Societate şi cultură în Imperiul Otoman; Divergenţă lingvistică şi convergenţă culturală în spaţiul islamic; Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare; Modele identitare în spaţiul arabo-islamic; Mistică islamică – ecouri sociale şi culturale; Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu; Siriaca, intermediar între patrimoniul elenistic şi cultura islamică; Repere şi practici ale vieţii cotidiene; Limba arabă / limba turcă (atelier opţional).

ÎNSCRIERE ŞI EXAMEN

Sesiunea din iulie 2013

Înscrieri: 15-21 iulie (secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et.II.)


ACTELE
necesare la înscriere:
– diploma de bacalaureat în original / copie legalizată (însoţită de adeverinţă de la Facultatea de unde se află originalul);
diploma de licenţă în original / copie legalizată (însoţită de adeverinţă de la Facultatea de unde se află originalul);
– certificatul de naştere (copie legalizată);
– certificat de căsătorie (copie legalizată);
– cerere de înscriere de la secretariat;
– copie după C.I.;
– adeverinţă medicală (in original);
– 3 fotografii tip paşaport;
– taxa de inscriere  150 RON (Rectorat, Fac. de Drept, Bdl- Kogălniceanu 36-46 sect 5);
– dosar plic.

IMPORTANT :
Adeverinţele sau diplomele de licenţă eliberate de instituţii de învăţământ particulare terbuie să aibă specificat numărul hotărârii de acreditare şi forma de învăţământ (ZI)


Examen scris
: 23 iulie, ora 16 (Centrul de Studii Arabe, str. Pitar Moş, 7-13)

Interviu: 24 iulie, ora 14 (Centrul de Studii Arabe, str. Pitar Moş, 7-13)

Afişarea rezultatelor (data limită): 29 iulie


Sesiunea din septembrie 2013

3-10 septembrie – înscrieri

12-18 septembrie – examene

21 septembrie – afișarea rezultatelor (data limită)

Examenul de admitere va consta din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă se va baza pe unul dintre cele două titluri indicate mai jos, la alegere. Proba orală va consta dintr-un interviu, al cărui punct de plecare va fi constituit de un proiect de cercetare prezentat de candidat.

Proiectul de cercetare care va face obiectul interviului va fi predat Comisiei de admitere pe data de 23 iulie, înainte de proba scrisă.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2013: 50 (distribuţia locurilor la buget şi taxă urmează să fie comunicată ulterior).

1. BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ)

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

2. Exigenţe privitoare la proiectul de cercetare

Proiectul de cercetare, care va fi predat comisiei în formă scrisă şi apoi susţinut sub formă orală, va cuprinde minimum 1 pagină – maximum 2 pagini, redactate cu Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri (inclusiv bibliografia, care urmează să fie precizată la sfârşit).

COORDONATORII PROGRAMULUI DE MASTERAT

Prof. dr. George Grigore (Secţia de Limba şi Literatura Arabă)

Prof. dr. Luminiţa Munteanu (Secţia de Limba şi Literatura Turcă)