Excelența Sa, dr. Omer Berzinji, la deschiderea cursurilor masterale „Spatiul islamic: societati, culturi, mentalitati”

Luni, 13 octombrie 2014, ora 16,00, la Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Pitar Mos 7-13,  a avut loc  deschiderea festivă a cursurilor masterale „Spatiul islamic: societati, culturi, mentalitati”, cu participarea masteranzilor din cei doi ani de studiu și a profesorilor universitari dr. George Grigore și dr. Luminița Munteanu, directori ai programului masteral, conf. dr. Laura Sitaru, conf. dr. Monica Broșteanu, dr. Grete Tartler, lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu, conf. dr. Vasile Simileanu.

Cu acest prilej, Excelenta Sa, dr. Omer Berzinji, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Irak la București,  a ținut, ca invitat de onoare, un discurs în care a pus în evidență importanța dialogului interreligos, punctând similitudinile dintre religiile creștină și islamică.

La sfârșitul discursului, după ce a răspuns numeroaselor întrebări adresate de către masteranzi, dr. Omer Berzinji a oferit Secției de Arabă un cadou simbolic constând într-o reproducere a vestitei stele pe care este inscripționat „Codul lui Hammurabi”, iar dr. George Grigore i-a oferit ultimele traduceri din literatura irakiană realizate de către membrii Secției de Arabă: Jabra Ibrahim Jabra, „Urlet în noaptea prelungă”, o traducere coordonată de Laura Sitaru, și Khazal Almajidi, „Pasărea celor patru zări”, o traducere de George Grigore.