A XI-a conferință internațională de dialectologie arabă va avea loc la Universitatea din București

Secția de Arabă, împreună cu Centrul de Studii Arabe, organizează cea de-a XI-a conferință internațională a AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) la Universitatea din București, în perioada 25-30 mai 2015, conferință la care vor participa 100-150 de profesori și cercetători în domeniul dialectologiei arabe, de la universități din întreaga lume.

Adunarea Generală a Asociaței Internaționale de Dialectologie Arabă, întrunită la finalul lucrărilor celei de-a X-a ediţii ce a avut loc la Universitatea din Doha, Qatar, în noiembrie 2013, a hotărât ca a XI-a sa conferință să aibă loc la Universitatea din București. Adunarea a avut de votat mai multe propuneri, dintre care cea a prof. dr. George Grigore, Secția de Arabă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, a fost votată de majoritatea covârșitoare a participanților (șaptezeci de voturi pentru, trei, împotrivă), motivele fiind, așa cum a reieșit din  intervențiile de susținere, prestigiul școlii de dialectologie arabă de la București datorat lucrărilor de  pionierat publicate în acest domeniu, bazate pe cercetări de teren, succesul conferinței internaționale dedicată dialectelor arabe periferice ce a avut loc la Universitatea din București în mai 2007, înalta ținută academică a revistei Romano-Arabica publicată de Centrul de Studii Arabe – Universitatea din București, care, printre altele, a dedicat câteva numere studiilor dialectelor arabe etc.

AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) a fost fondată în 1993, la Paris, la inițiativa unui grup de arabiști prestigioși, cu scopul de a încuraja și promova studierea dialectelor arabe. Încă de la fondare, AIDA a devenit principalul centru care adună  laolaltă peste 200 de specialiști din întreaga lume care sunt interesați de studiile de dialectologie arabă sub diverse aspecte: fonetică, fonologie, morfologie, sintaxă, împrumuturi, schimbare de cod, creole, pidgin-uri, lexicologie, atlasuri dialectele, studii comparative, diacronice și sincronice, sociolingvistică, predarea dialectelor arabe etc.

AIDA organizează conferinţe o dată la doi-trei ani: Doha 2013, Pescara 2011, Colchester 2008, Viena 2006, Hammamet 2004, Cadiz 2002, Marrakech 2000, Malta 1998, Cambridge 1995, Paris 1993.

Detalii: AIDA Bucharest 2015