Dotări

Secţia de limbă şi literatură arabă beneficiază de două spaţii proprii, ambele aflate la parterul clădirii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Strada Pitar Moş 7-13 şi anume: Cabinetul de arabă (30 de locuri) şi Centrul de Studii Arabe. Centrul de Studii Arabe, pe lângă o sală de clasă (30 de locuri) dotată cu televizor, aparat video, DVD player, proiector, mai are o sală cu calculatoare, imprimantă, copiator.

 

Biblioteca secţiei a funcţionat multă vreme ca o subsecţie a Bibliotecii de Limbi Clasice şi Romanice, însă, din 1994, anul înfiinţării Centrului de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti, cu sediul în clădirea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, materialele documentare referitoare la limba şi cultura arabă sunt cuprinse şi consultate în cadrul Bibliotecii Centrului (peste trei mii de titluri în arabă, română, limbi de circulaţie).