Centrul de Studii Arabe

Centrul de Studii Arabe (CSA) a fost înființat în aprilie 1994 sub conducerea Prof. dr. Nadia Anghelescu. Membrii CSA sunt universitari care predau limba, literatura și cultura arabă.

 

Direcţii tematice:

– Promovarea la nivel universitar şi post-universitar a studiilor privind cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă multidisciplinară (limbă, literatură, filosofie, etnologie, folclor, istorie, sociologie, artă etc.);

– Susţinerea proiectelor de cercetare a relaţiilor româno-arabe din trecut şi sprijinirea dezvoltării acestora în prezent;

– Redactarea şi difuzarea unor publicaţii precum Alif (1995), Romano-Arabica. Serie Nouă (2001);

– Stabilirea de relaţii cu instituţii şi organizaţii care urmăresc obiective similare, atît din ţară (Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, Radiodifuziunea Română – Secţia arabă etc.), precum şi din străinătate (Liga Statelor Arabe – Cairo, Organizaţia Arabă pentru Educaţie şi Cultură – ALECSO – Tunis, Institut du Monde Arabe – Paris, Istituto Pontificale di Studi Arabi e d’Islamistica – Roma etc.).

 

Centrul de Studii Arabe a organizat trei conferințe internaționale dedicate lingvisticii arabe, în 1994, 2003 și 2007 și mai multe colocvii naționale.