Colocviul „Spaţiul islamic: diversitate lingvistică şi culturală”

Sâmbătă, 21 mai 2011, Secţia Arabă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi Centrul de Studii Arabe au organizat colocviul „Spaţiul islamic: diversitate lingvistică şi culturală”. Au participat cu lucrări:

 • Gabriel Biţună: Morfosintaxa numeralului în  araba vorbită în Tunis (Universitatea Bucureşti)
 • Cristina Ciovârnache : Pragmatic transfer in compliment response strategies by Romanian learners of Persian (Universitatea Bucureşti)
 • Ioana Feodorov: Arguments pour l’enseignement de la civilisation arabe chrétienne à l’Université (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română)
 • Rodica-Daniela Firănescu: Arab Popular Culture in University. A Canadian Viewpoint (University of Dalhousie, Canada)
 • Sebastian Gadomski : Emirati Theatre – Past and Present (Jagiellonian University Cracow)
 • Saddik Gohar: Rewriting  Islamic History in Contemporary Arabic Poetry (United Arab Emirates University )
 • George Grigore: Caracteristicile fonetice ale arabei vorbite la Khoramshahar (Universitatea Bucureşti)
 • Julia Krajcarz: Women in the names of Istanbul mosques (Jagiellonian University)
 • Agnieszka Kuczkiewicz-Fras: Borrowing ideas, borrowing words… Remarks on adaptation of Arabic lexical units in Hindustani and their semantic categorization (Jagiellonian University, Cracow)
 • Georgiana Nicoarea: Translator’s interventions in the Iraqi Arabic version of Eugene Ionesco’s La Leçon (Universitatea Bucureşti)
 • Ovidiu Pietrăreanu: Conceptual Metaphor and Arab Philological Reflections on Metaphor and Figurative Speech (Universitatea Bucureşti)
 • Alexandra Pleşa : Ceramica Samanidă de secol 9-11 şi evidenţele statutului social (University of Leiden)
 • Ruzana Pskhu: Mystical language as a method of expression of Islamic Spirituality: philosophical point of view (Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow)
 • Corina Postolache: Terms of address in Naguib Mahfouz’s Trilogy – a sociolinguistic and pragmatic perspective (Universitatea Bucureşti)
 • Paweł Siwiec: Rhythmical Structure of the classic Arabic verse (Adam Mickiewicz University, Poznan)
 • Mohammad Sadegh Basiri: Shahname and Iranian Feasts (University of Shahid Bahonar University of Kerman)
 • Laura Sitaru: Some considerations on concept of muwāṭana (University of Bucharest)
 • Christian Tămaş: Modernity and fundamentalism in transplanted Islam. Actual trends (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Irina Vainovski-Mihai: The Sweet, the Sour, the Harsh: Feminine and Feminist Discourses in Arabic Literature (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti)

Lucrările vor fi publicate în revista Romano-Arabica (VIII-X), publicaţie a Centrului de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti.