Colecția Biblioteca medievală

Colecția Biblioteca medievală, editura Polirom, cuprinde opere fundamentale medievale, în ediții bilingve: textul în limba în care a fost scris, latină, greacă, arabă etc., și traducerea sa în limba română.

Din publicațiile Colecției Biblioteca medievală:

Ibn Sina (Avicenna), Cartea definiţiilor, ediţie trilingvă, traducere din limba arabă, studiu şi bibliografie de George Grigore, note şi comentarii de George Grigore, Alexander Baumgarten, Paula Tomi şi Mădălina Pantea, tabel cronologic de Gabriel Biţună, transcriere critică a versiunii latine a tratatului şi a comentariilor lui Andrea Alpago (1546) împreună cu traducerea comentariilor în limba română de Alexander Baumgarten, 2012, ISBN: 978-973-46-0656-6.

Constituit într-un gen autonom de scriere filosofică, comparabil cu cartea a V-a a Metafizicii aristotelice, acest tratat este un îndrumar în vocabularul filosofic al lui Avicenna. Traducerea Cărţii definiţiilor în limba română pune la dispoziţia cititorilor un instrument pentru înţelegerea sistemului filosofic al autorului şi al traseului istoric pe care l-a parcurs tratatul. Reluarea, pentru prima dată într-o ediţie modernă, a versiunii latine comentate a lui Andrea Alpago, din 1546, în versiunea critică îngrijită de Alexander Baumgarten, împreună cu glosarul de termeni de la finalul volumului arată modul în care tratatul a pătruns în cultura latină şi identifică termeni din tradiţia greacă, de la Aristotel şi comentatorii săi şi din sursele greceşti ale neoplatonismului arabo-latin care stau la baza conceptelor avicennismului. George Grigore este profesor de limbă şi literatură arabă la Universitatea din Bucureşti.


Ibn Tufayl (Abentofal), Hayy bin Yaqzan sau din tainele înţelepciunii răsăritene, ediţie bilingvă, traducere, note şi comentarii de George Grigore, 2013, ISBN: 978-973-46-3882-6.

Romanul filosofic al lui Ibn Tufayl narează utopica istorie a unui bărbat crescut pe o insulă de o insulă, care parcurge toate treptele iniţierii biologice şi spirituale bazându-se pe propriile facultăţi constitutive ale sensului experienţei lumii şi, în cele din urmă ale alterităţii. Versiune medievală a romanului lui Daniel Defoe, scrierea combină ingenios surse neoplatoniciene, aristotelice, avicenniene şi sufite, oferind un tablou al lumii şi al sensului experienţei umane îndreptate spre contemplaţia divină. George Grigore este profesor de limbă şi literatură arabă la Universitatea din Bucureşti.

Amănunte:

http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/biblioteca-medievala