Ce spune Coranul ? dosar special în revista „Dilema veche”

Revista „Dilema veche”, în numărul 631/24-30 martie 2016, a dedicat un dosar special textului coranic, cu titlul „Ce spune Coranul?”. Textele care compun acest dosar au ca autori arabişti şi islamologi români, deopotrivă universitari şi specialişti în civilizaţie arabo-islamică, astfel:

  • Poate fi tradus Coranul?. Autor: Monica Broşteanu (conferenţiar dr., colaborator al secţiei de limba arabă a Universităţii din Bucureşti)
  • Iisus în Coran. Autor: George Grigore (profesor dr., coordonator al secţiei de limba arabă a Universităţii din Bucureşti)
  • Despre divin şi uman. Autor: Marius Lazăr (lector dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
  • Raiul se află sub picioarele mamelor…. Autor: Laura Sitaru (conferenţiar dr., secţia de limba arabă a Universităţii din Bucureşti)
  • Feţele nevăzute ale jihadului modern. Autor: Christian Tămaş (cercetător dr., Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi).

Sever Voinescu, coordonatorul dosarului, a motivat alegerea temei în aceşti termeni: Am socotit că este necesar un Dosar al Dilemei vechi dedicat exclusiv Coranului (nu civilizației musulmane, nu derivatelor islamice de după Muhammad, nu efectelor geopolitice, ci direct Coranului!). Am găsit, cu acest prilej, admirabili specialiști români,
arabiști și coraniști, experți în diverse manifestări particulare ale civilizației și culturii musulmane, cărora nu le pot mulțumi îndeajuns pentru contribuțiile lor. Am fost în asemenea măsură impresionat de ei, încît a ieșit, fără să vrem, un număr despre Coran scris în exclusivitate de experți români, ceea ce mi-a produs o plăcere deosebită. Luați acest Dosar și ca pe un mic omagiu pe care redacția Dilemei vechi îl aduce școlii românești de studii islamice.

Dilema veche

Textele pot fi accesate pe site-ul „Dilema veche”, la rubrica: http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/coranul-noi