Spaţiul islamic: diversitate lingvistică şi culturală – 21 mai 2011

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Catedra de Orientale – Secţia de Arabă

şi

Centrul de Studii Arabe

organizează colocviul

Spaţiul islamic: diversitate lingvistică şi culturală

21 mai 2011

Centrul de Studii Arabe (Strada Pitar Moş 7-13, Sector I, Bucureşti)

Spaţiul islamic, de o mare bogăţie culturală şi lingvistică, oferă o largă paletă de teme de cercetare, de la cultura scrisă la cea folclorică, de la marile religii la grupări religioase puţin studiate, de la limbile de înalt prestigiu cultural la puzderia de dialecte şi graiuri. Pentru o cât mai bună înţelegere a acestui staţiu complex, se propune abordarea acestor teme din perspective cât mai diverse. Lucrările prezentate la colocviu vor fi publicate în numărul VIII al revistei Romano-Arabica.

Termene limită:

  • Înscriere şi trimiterea propunerilor de comunicări: 15 aprilie 2011.
  • Data limită pentru trimiterea articolului pentru publicare (redactat în engleză sau franceză): 30 septembrie 2011.