Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților – 2015

 
În data de 25 aprilie 2015, a avut loc Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.
De la Secția de Arabă au participat:
►Ştefan Ionete cu lucrarea „Caracteristici gramaticale  ale arabei vorbite în Hasköy (Turcia)”, coordonată de prof. dr. George Grigore.
 ►Denis Milia cu lucrarea „Metafore  conceptuale  asociate  iubirii  în poezia arabă modernă a lui Nizar Qabbani”, coordonată de lect. dr.Ovidiu Pietrăreanu.
 .
IMG_20150425_130055
.
IMG
.
diploma de participare

Participare la conferinţa “Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice”

În perioada 19-21 noiembrie 2014, la Poiana Braşov, a avut loc conferinţa Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. De la secţia de arabă a participat prep. drd. Georgiana Nicoarea cu prezentarea poster Retorica lirică a graffiti-ului cairot contemporan. Prep. drd. Georgiana Nicoarea a contribuit, de asemenea, alături de dr. Adrian Bojenoiu, drd. Nicoleta Bădilă şi drd. Alexandru Vasiliu la prezentarea O abordare comparativă a tipologiilor de reprezentare vizuală a puterii, contribuţia personală fiind intitulată Puterea în mâinile străzii: discursul anti-hegemonic în graffiti-ul cairot contemporan.

Invitaţie: Sesiune ştiinţifică dedicată domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir

Între 17 şi 18 noiembrie, Academia Română organizează Sesiune ştiinţifică dedicată domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir. Dr. Ioana Feodorov, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi colaborator al secţiei de arabă în cadrul programului de masterat Spaţiul Islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, va prezenta lucrarea „Divanul” lui Cantemir tradus în arabă pentru creştinii din Siria otomană.

Seară culturală la Centrul Cultural ‘Mesopotamia’ al Irakienilor din Romania

Centrul Cultural ‘Mesopotamia’ al Irakienilor din România (Str. Arhiereu Calist nr. 15, București) a organizat, sâmbătă, 25 octombrie 2014, o seară culturală în cadrul proiectului الصالون الثقافي  (Salonul cultural), coordonat de regizorul irakian Romeo Yousif, care l-a avut ca invitat pe  prof. dr. George Grigore, directorul Centrului de Studii Arabe, Universitatea din București.

Prof. Grigore a ținut, în fața unui numeros public, o conferință intitulată كلمات أصولها عربية في اللغة الرومانية (Cuvinte de origine arabă în limba română), conferință ce a fost urmată de o amplă dezbatere.

Cu acest prilej, prof. Grigore a oferit Centrului Cultural ‘Mesopotamia’ câteva exemplare, în traducerea sa în limba română, din volumul  Pasărea celor patru zări al poetului irakian Khazal Almajidi.

Seara s-a încheiat cu un moment artistic care l-a avut ca protagonist  pe asist. drd. Gabriel Bițună în a cărui interpretare de excepție publicul s-a  delectat cu  muzică hip-hop irakiană.

Simpozionul internațional „Peripheral Arabic Dialects”, Tbilisi, Georgia

În perioada 19-20 octombrie 2014 a avut loc la Free University of Tbilisi (თავისუფალი უნივერსიტეტი) (http://freeuni.edu.ge/en), Georgia, un simpozion internațional dedicat dialectelor arabe periferice, organizat de către prof. dr. Guram Chikovani, cu prilejul împlinirii a 110 ani de la nașterea academicianului georgian George Tsereteli (http://www.science.org.ge/books/Gamkrelidze%20Book%20Giorgi%20Wereteli%20eng.pdf) (1904-1973), distins semitolog, inițiatorul studiilor dedicate dialectelor arabe vorbite în Asia Centrală.

De la Universitatea din București, Secția de Arabă, au participat:

●Prof. dr. George Grigore cu lucrarea „Binomials in Mardini Arabic”

și

●Asist. drd. Gabriel Bițună cu lucrarea „The Conditional Clause in the Spoken Arabic of Siirt, Turkey”.

Pe 19 octombrie, în prezența participanților la acest simpozion și a unui numeros public, a avut loc festivitatea de deschidere a centrului  „Free University Center for Arab World Studies”, fondat de către prof. dr. Guram Chikovani împreună cu un grup de arabiști georgieni.

Simpozionul internaţional “Arts visuels et islams. Inventions, constructions, prescriptions (XIXe-XXIe siècle)”

În perioada 2 – 3 Octombrie 2014, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, s-a desfăşurat simpozionul internaţional “Arts visuels et islams. Inventions, constructions, prescriptions (XIXe-XXIe siècle)”.

De la Universitatea din Bucureşti, Secţia de arabă, a participat prep. drd. Georgiana Nicoarea cu lucrarea  Entre le visuel et le virtuel. Vers une méthodologie d’analyse du graffiti égyptien contemporain.

Programul complet al simpozionului poate fi consultat AICI.

Creştinism, islam şi democraţie în Europa


Conf. dr. Laura Sitaru a participat sâmbătă, 27 septembrie 2014, la workshopul „Creştinism, islam şi democraţie în Europa, organizat de Centrul de Analiză Politică al Universităţii Babeş-Bolyai cu comunicareaFormarea principalelor concepte politice ale islamului modern, între contactul cu valorile occidentale şi reinterpretarea categoriilor fundamentale ale civilizaţiei islamice (aici Programul workshopului).

A XI-a conferință internațională de dialectologie arabă va avea loc la Universitatea din București

Secția de Arabă, împreună cu Centrul de Studii Arabe, organizează cea de-a XI-a conferință internațională a AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) la Universitatea din București, în perioada 25-30 mai 2015, conferință la care vor participa 100-150 de profesori și cercetători în domeniul dialectologiei arabe, de la universități din întreaga lume.

Adunarea Generală a Asociaței Internaționale de Dialectologie Arabă, întrunită la finalul lucrărilor celei de-a X-a ediţii ce a avut loc la Universitatea din Doha, Qatar, în noiembrie 2013, a hotărât ca a XI-a sa conferință să aibă loc la Universitatea din București. Adunarea a avut de votat mai multe propuneri, dintre care cea a prof. dr. George Grigore, Secția de Arabă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, a fost votată de majoritatea covârșitoare a participanților (șaptezeci de voturi pentru, trei, împotrivă), motivele fiind, așa cum a reieșit din  intervențiile de susținere, prestigiul școlii de dialectologie arabă de la București datorat lucrărilor de  pionierat publicate în acest domeniu, bazate pe cercetări de teren, succesul conferinței internaționale dedicată dialectelor arabe periferice ce a avut loc la Universitatea din București în mai 2007, înalta ținută academică a revistei Romano-Arabica publicată de Centrul de Studii Arabe – Universitatea din București, care, printre altele, a dedicat câteva numere studiilor dialectelor arabe etc.

AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) a fost fondată în 1993, la Paris, la inițiativa unui grup de arabiști prestigioși, cu scopul de a încuraja și promova studierea dialectelor arabe. Încă de la fondare, AIDA a devenit principalul centru care adună  laolaltă peste 200 de specialiști din întreaga lume care sunt interesați de studiile de dialectologie arabă sub diverse aspecte: fonetică, fonologie, morfologie, sintaxă, împrumuturi, schimbare de cod, creole, pidgin-uri, lexicologie, atlasuri dialectele, studii comparative, diacronice și sincronice, sociolingvistică, predarea dialectelor arabe etc.

AIDA organizează conferinţe o dată la doi-trei ani: Doha 2013, Pescara 2011, Colchester 2008, Viena 2006, Hammamet 2004, Cadiz 2002, Marrakech 2000, Malta 1998, Cambridge 1995, Paris 1993.

Detalii: AIDA Bucharest 2015

Prelegeri în cadrul Acordului Erasmus

În perioada 17-25 mai 2014, dr. Mehmet Sait Uzundağ și dr. Nurullah Agitoğlu de la Universitatea din Șırnak, Turcia, au fost oaspeții Secției de Arabă unde au susținut prelegeri în limba arabă, în cadrul Acordului Erasmus, semnat între cele două universități.

Dr. Mehmet Sait Uzundağ a susținut  prelegerea:

تعريف السنة ومكانتها في الإسلام
Dr. Nurullah Agitoğlu a susținut  prelegerea

أهمية الحديث وحجيته وبعض مباحث الحديث المختلفة

Prelegerile au fost axate pe diverse aspecte legate de hadith și s-au bucurat de mult interes din partea studenților și masteranzilor secției.

Semnarea memorandumului de cooperare cu Universitatea Internațională AFRICA

Cu sprijinul E. S., d-l Mohamed Eltayeb Gasmalla Mudawi, însărcinat cu afaceri a.i., reprezentantul Republicii Sudan în România, prof. dr. George Grigore a efectuat, în perioada 17-22 mai 2014, o vizită la Universitatea Internațională Africa, din Khartoum, ca răspuns la invitația ce i-a fost adresată de rectorul acesteia, prof. dr. Kamal Mohamed Ebeid.

Vizita a avut ca scop principal semnarea unui memorandum de cooperare între Universitatea Internațională Africa și Universitatea din București cu privire la schimb de studenți și de profesori, organizarea unor colocvii, schimb de publicații etc. În baza acestui memorandum, studenții și profesorii de la Secția de Arabă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, vor putea merge pentru studiu și documentare la Universitatea Africa, recunoscută internațional pentru programele sale de predare a limbii arabe nearabilor.

Pe parcursul vizitei, prof. dr. George Grigore s-a întâlnit cu decanii diverselor facultăți ale universității, cu care a discutat problematica predării limbii arabe, metodele folosite, tipurile de manuale etc. Cu acest prilej, i s-a oferit întreaga gama de manuale folosite în această universitate.

Pentru o mai bună cunoaștere, prof. dr. George Grigore a susținut două prelegeri, una la Universitatea Africa intitulată Perspective ale dialogului creștino-islamic, iar cealaltă la Universitatea din Khartoum, intitulată Studiile de arabistică din România. De asemenea, a fost invitat într-o serie de emisiuni la televiziunea Shuruq, la Radio Ummdurman, și a dat interviuri unor publicații precum Sudan Vision și al-Khartoum al-jadida.

La sfârșitul vizitei, a fost invitat de către asociația absolvenților sudanezi din România, la clubul acesteia, unde a răspuns unor întrebări referitoare la cunoașterea culturii arabe în România, la traducerile din arabă, cu precădere, la traducerea Coranului.

Pe tot parcursul vizitei sale la Khartoum, prof. dr. George Grigore s-a bucurat de sprijinul d-lui Dragoș-Mihai Șerbănescu, însărcinat cu afaceri a. i., reprezentantul României în Republica Sudan.

Despre semnarea memorandului, citiți aici: http://www.iua.edu.sd/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=424:2014-05-21-08-57-28&catid=83:2013-04-26-19-36-27&Itemid=64

Conferinţa „Evoluţia democratică în Maroc şi societatea civilă”

Miercuri, 13 mai 2014, prof. de. M’Barek Rabi a susţinut la Sala de Consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine conferinţa intitulată „Evoluţia democratică în Maroc şi societatea civilă”. Conferinţa, susţinută în limba arabă şi tradusă în limba română de Amal Rabi, conducătoarea Asociaţiei de Cooperare Româno-Marocane din România, a fost urmată de discuţii cu studenţii şi masteranzii de la Secţia de Arabă. Au fost prezenţi, de asemenea,  E.S. Dna Faouz El Achchabi, ambasadorul Regatului Maroc, E.S. Dl. Omer Ahmed Karim Berzinj, ambasadorul Republicii Irak,  E.S. Dl Saad Mohamed Saad Al-Kobaisi, ambasadorul  Statului Qatar, scriitoarea Cleopatra Lorinţiu şi Mihail Andreescu de la Facultatea de Istorie a Universităţii Spiru Haret.