Susținerea examenelor restante din anul I

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II

RESTANȚIERI LA CURSURI DIN ANUL I

Ca urmare a deciziei Consiliului Facultății din data de 11 iulie 2012, restanțele rămase din anul I pot fi susținute în sesiunea de restanțe din septembrie 2012 dacă (și numai dacă):

  1. vor fi fost deja depuse pina la data reexaminarii cereri scrise la secretariat/decanat pentru admiterea la a 4-a prezentare in vederea reexaminarii, și
  2. vor fi fost îndeplinite condițiile prealabile de prezentare la examen stabilite de departamentele ori titularii de curs în cauză (obligațiile de prezență și activitate pentru curs practic, seminar etc.)

ABSENȚA sau NEPROMOVAREA examenului declanșează procedura de exmatriculare conform regulamentului universitar.

Această decizie are un caracter excepțional și privește exclusiv studenții care la acest moment se află în anul al doilea și au restanțe din anul I.

Susţinerea proiectelor de licenţă – Iunie 2011

Lucrări coordonate de prof. dr. George Grigore

Laura Georgiana Coman – Caligrafia arabă

Maria-Adelina Stănişor – Vălul şi sfidările modernităţii

Daniela-Elena Nedelea – Analiza conversaţiei în piesa de teatru Uridu hada r-ragula de Tawfiq al-Hakim

Andra Ramona Dodiţă – Limite ale traducerii automate Google Translate

Costin Duca – Valori şi nuanţe ale formei a VI-a a verbului în limba arabă

Iulia-Anamaria Alexandru – Verbele ingresive în presa arabă. O analiză sintactico-semantică

Lucrări coordonate de lect. dr. Laura Sitaru

Ionuţ Motoc – Conceptul de revoluţie în lucrarea Falsafatu t-tawrati a lui Gamal Abdel Naser

Doriana-Elena Jălăveanu – Cartea Verde. Analiza principalelor concepte

Roxana-Ioana Ioniţă – Aspecte ale integrării arabilor în România

Cipriana-Carmen Avram – Tipologii feminine în Trilogia lui Naghib Mahfuz

Lucrări coordonate de lect. drd. Ovidiu Pietrăreanu

Irina Brezoi – Alternanţa dintre numele verbale şi verbele la forme personale în limba arabă contemporană de presă

Monica Alina Lixandru – Negaţie gramaticală şi negaţie lexicală în limba arabă contemporană de presă

MASTERAT – Sustinerea diseratiilor promoţiei 2011

Traducerea Textului Literar Contemporan
Promoţia 2011

Lucrări coordonate de prof. dr. George Grigore:
Mona Jianu – Incongruenţe în traducerea în limba arabă a romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu
Laura Nadina Vlad – Analiza traducerii în limba română a romanului Layali ‘alf layla de Naghib Mahfouz
Cristina Valentina Ciobanu – Analiza redării comicului de nume şi de limbaj în traducerea arabă a piesei O scrisoare pierdută
Iuliana Manolache – Analiză a realismului şi simbolului în traducerea în limba română a romanului Awlad Haratina de Naghib Mahfouz
Alina Maria Băraru – Analiza traducerii în limba română a povestirilor din volumul ‘Alamun laysa lana de Ghasan Kanafani
Ersil Menadil – Particularităţi în traducerea Coranului în limba română
Plaveţ Andrei – Dificultăţi lingvistice în traducerea în limba arabă a romanului The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway

Lucrare coordonată de lect. dr. Laura Sitaru:
Irina Bogdan – Fetele din Riad : traducerea unei traduceri

Promoţia 2010
Lucrare coordonată de prof. dr. George Grigore:
Rebeica Bălan – Analiza traducerii Coranului în limba romani

Lucrare coordonată de prof. dr. Luminiţa Munteanu:
Negoiţă Cristina-Isabelle – Modalităţi de redare a specificităţii culturale în traducerea romanului Pitulicea de Reşat Nuri Güntekin

Spaţiul Islamic
Promoţia 2009

Lucrare coordonată de prof. dr. George Grigore:
Octavian Coman – Cauze ale situaţiei Afganistanului de azi. Este vinovat islamul ?

Lucrare coordonată de prof. dr. Luminiţa Munteanu:
Maria-Cristina Dinçer – Comunitatea Rum din Istanbul în memorialistica de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX