„Consideraţii asupra evoluţiei imaginii străinului în câteva însemnări şi note ale călătorilor arabi”

„Consideraţii asupra evoluţiei imaginii străinului

în câteva însemnări şi note ale călătorilor arabi

Conf. dr. Laura Sitaru a participat vineri, 23 octombrie 2015 la conferinţa Călători şi călătorii. A privi, a descoperi. Travellers and Travels. Seeing old places, looking for newones. Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux, organizată de Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, sub înaltul patronaj al Ambasadei Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti şi al Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană.

20151023_181035

Conf. dr. Laura Sitaru a susţinut comunicarea Consideraţii asupra evoluţiei imaginii străinului în câteva însemnări şi note ale călătorilor arabi; de asemenea, a moderat panelul de „Memorialistică şi relatări de călătorie”, împreună cu conf. dr. Răduţ Bîlbîie de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.

20151023_180632

Detalii: http://www.unibuc.ro/facultati/litere/

Ceremonie deschidere masterat

Ceremonia de deschidere a cursurilor masteratului “Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități” va avea loc marți, 13 octombrie, în intervalul 16:00-17:00, la sala 1.3, în sediul Universității Ecologice (str. Franceză, nr. 22, Sector 3, Bucuresti, reper: Calea Victoriei, în spatele Muzeului Naţional de Istorie al României).

Secția de arabă – Deschiderea anului universitar 2015-2016

Studenții din anul I ai Secției de Arabă sunt invitați să participe la ceremonia de deschidere a anului universitar 2015-2016, dedicată secției, ce va avea loc luni, 5 octombrie, în intervalul 16:00-17:00, la sala 5.2, în sediul Universității Ecologice (str. Franceză, nr.22, Sector 3, Bucuresti, reper: Calea Victoriei, în spatele Muzeului Naţional de Istorie al României).

Sunt invitați doar studenții care încep anul I de licență.

Invitatie Bookfest 2015

Ambassadors of Algeria, Egypt, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia have the pleasure to inform you that they are participating in Bookfest 2015 with a stand entitled “Penser, rêver, connaître le monde arabe”.

We have the pleasure to invite you to the inauguration of this stand on Friday 22nd May 2015, at 18:00 hours and to share with us impressions, ideas, thoughts and flavors of the Arab world.

We look forward to see you there!

N.B: Enclosed you can find the flyer of the event.

Invitatie Bookfest 2015

Lansarea selecţiei ERASMUS studenţi 2015-2016

Universitatea din Bucureşti a decis lansarea selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2015–2016.

 

 • Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2015–2016 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 11–15 mai 2015 (preselecţia = depunerea dosarelor la Decanat şi înregistrarea lor):
  • 15 mai 2015 este ultima zi de înscriere;
  • programul pentru depunerea dosarelor:11–15 mai 2015, între orele 13:00–16:00. Puteţi consulta „Programul privind depunerea dosarelor la Decanat” … [link]
 • Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2015–2016 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 18–20 mai 2015 (selecţia = interviu):
  • data exactă a interviului va fi stabilită de Comisia UNICĂ de selecţie pe facultate; intervalul orar de selecţie va fi 10:00–17:00;
  • în cazul în care numărul de candidaţi e mai mare, atunci Comisia unică de selecţie va stabili zile suplimentare pentru selecţia studenţilor înscrişi în concurs;

 

Puteţi consulta Afişul general privind lansarea selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţi pentru anul academic 2015–2016

 

Pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine numărul total de titulari care vor primi finanţare ERASMUS pentru maximum 4 luni / titular este de 66.

Numărul de rezerve va fi stabilit de facultate, în funcţie de punctajul final obţinut în urma selecţiei.

 

Puteţi consulta Lista de mobilităţi ERASMUS cu destinaţiile şi locurile finanţate valabile în anul academic 2015–2016

PENTRU ARABĂ: UNIVERSITATEA din CADIZ (SPANIA) și UNIVERSITATEA GAZI din ANKARA

Puteţi utiliza modelul editabil de „Ierarhie a universităților selectate

Puteţi utiliza modelul editabil de „Plan de studii

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele la depunerea dosarului: consultaţi „ce trebuie notat pe dosarul de selecţie ERASMUS

 

Vă rugăm insistent să parcurgeţi întregul afiş general, pentru a vă informa cu privire la condiţiile şi criteriile generale de selecţie, actele necesare pentru dosarul de concurs şi alte precizări importante!

Pentru întrebări şi nelămuriri, consultaţi responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparţineţi!

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierele din sediile facultăţii noastre:

Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat) şi Str. Pitar Moş 7–13.

MASTERATUL SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI ADMITERE 2015

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, acreditat în anul 2007 şi reacreditat în anul 2013, este un program de studii multidisciplinare, axat pe o arie culturală de mare interes la ora actuală atât pe plan local, cât şi internaţional, în contextul evoluţiilor politice, economice şi culturale din ultimii ani: conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile din zona Balcanilor, aspiraţia Turciei de a adera la Uniunea Europeană, revoluţiile şi instabilitatea din ţări islamice precum Tunisia, Algeria, Egiptul, Siria. Aceste evoluţii au condus la reconfigurarea politică a zonelor respective, la extinderea unor zone de conflict tradiţionale, dar şi la apariţia altora, determinând, totodată, accentuarea fenomenului migraţiei către spaţiul Uniunii Europene, fenomen asociat cu diverse conflicte de natură economică şi culturală. Ele au revitalizat, totodată, interesul faţă de valorile definitorii ale ţărilor islamice, nu doar în Statele Unite ale Americii şi în Europa occidentală, confruntate cu ameninţarea terorismului şi cu dificultăți legate de gestionarea valurilor succesive de refugiaţi, ci şi în România, aflată la extremitatea estică a spaţiului comunitar şi implicată în politicile concertate ale acestuia.

 

Înscriere şi examen

Sesiunea de admitere IULIE 2015

Înscrierile vor avea loc în perioada  9-18 iulie 2015, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II, iar examenul, în perioada 16-25 iulie 2015 (datele exacte de susținere a probelor vor fi anunțate ulterior).

 

Examenul de admitere va consta din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă va fi susținută pe baza unuia dintre cele două titluri indicate în bibliografie, la alegere. Proba orală (interviul) va consta din prezentarea succintă a proiectului de cercetare propus de candidat (2-3 pagini, inclusiv bibliografia de specialitate), urmat de o discuție cu membrii comisiei de admitere pe marginea acestuia. Proiectul de cercetare va fi depus la dosarul candidatului odată cu celelalte categorii de acte solicitate la înscriere.

Media finală a candidaților va consta din media notelor obținute la proba scrisă și la proba orală (proiectul propriu-zis și interviul de proiect). În caz de medii egale, departajarea candidaților se va realiza pe baza următoarelor criterii :

 1. Cunoașterea unei limbi de referință în spațiul islamic (arabă, persană, turcă), atestată prin diplome de absolvire sau alte tipuri de certificate de studii.
 2. Nota obținută la proba de proiect (proiectul de cercetare și susținerea acestuia)

 

 

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ):

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

.

Cursurile și atelierele incluse în planul de învățământ:

– Civilizaţia arabo-islamică: trăsături definitorii

– Islamul, ieri şi azi

– Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale

– Divergenţă lingvistică şi convergenţă culturală în spaţiul islamic

– Siriaca, intermediar între patrimoniul elenistic şi cultura islamică

– Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare

– Modele identitare în spaţiul arabo-islamic

– Societate şi cultură în Imperiul Otoman

– Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu

– Repere şi practici ale vieţii cotidiene

– Cursuri opţionale

– Limba arabă / limba persană / limba turcă (atelier opţional)

.

Profesori implicați în desfășurarea programului:

– Prof. dr. George Grigore

– Prof. dr. Luminiţa Munteanu

 Conf.. dr. Laura Sitaru

– Conf. dr., CS II Ioana Feodorov

– Conf. dr. Monica Broșteanu

– Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu

– Lect. dr. Marius Lazăr

– Dr. Grete Tartler Tăbărași

.

Perspective în carieră

Participanţii la cursurile de masterat axate pe spaţiul islamic sunt, potrivit statisticilor interne, absolvenţi ai secţiilor de specialitate din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (cu precădere arabă, turcă, persană) sau absolvenţi ai altor facultăţi, cu profiluri foarte diverse (litere, istorie, sociologie, jurnalism, ştiinţe politice, psihologie, drept, teologie), care doresc să-şi completeze pregătirea, având în vedere un anumit parcurs profesional.

Mulţi dintre cursanţi lucrează deja în domenii ce solicită cunoştinţe despre civilizaţia islamică, în calitate de:

– traducători şi interpreţi

– diplomați

– jurnalişti specializaţi în Orientul Mijlociu

– redactori şi referenţi de specialitate (edituri, posturi de radio şi TV)

– cercetători ştiinţifici

– funcţionari cu atribuţii specifice

– profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar

– angajaţi ai unor companii multinaţionale cu divizii specializate pe Orientul Mijlociu

– asistenți sociali pentru integrarea imigranților din zona Orientului Mijlociu

– agenți de turism

.

Coordonatorii programului de masterat:

Prof. dr. George Grigore: gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminiţa Munteanu: luminita.munteanu@lls.unibuc.ro

Georgiana Nicoarea: teză de doctorat

 

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

SECRETARIATUL


ANUNȚ

În ziua de 04 mai 2015, ora 12,00, în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine,

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulate:

Graffiti-ul cairot contemporan:

O dimensiune culturală a protestului politic

de către

NICOAREA Georgiana

în vederea obținerii titlului științific de doctor în Filologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultății din Pitar Moș.

Orar – masterat Spațiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, semestrul al II-lea

Spațiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

Anul universitar 2014-2015

Semestrul al II-lea 

 

Anul I

 

Ora/ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

16-18

Societate şi cultură în Imperiul Otoman

Luminiţa Munteanu

Cabinet turcă

Civilizaţia arabo-islamică: trăsături definitorii

Laura Sitaru

Sala Sibawayhi

Islamul, ieri si azi

George Grigore

CSA

Limba turcă

(avansaţi)

L. Munteanu

Cabinet Turcă

 Limba arabă

(avansaţi)

 Ovidiu Pietrăreanu

 Sala Sibawayhi

Limba arabă/ turcă (intermediari/începători)

O. Pietrareanu/ A. Baubec

Sala Sibawayhi/ Cabinet Persană

18-20

Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare

Monica Broşteanu

Cabinet turcă

Repere şi practici

George Grigore

CSA

Limba arabă/ turcă

(avansaţi)

L. Sitaru/ L. Munteanu

CSA/ Cabinet Turcă

Limba arabă/ turcă (intermediari/începători) O. Pietrareanu/ A. Baubec

Sala Sibawayhi/ Cabinet Persană

 

Anul al II-lea

 

Ora/ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

16-18

Limbi şi Culturi Semitice în contact

O. Pietrăreanu

 CSA

 

Repere şi practici

Luminiţa Munteanu

CSA

Limba arabă (intermediari)/ turcă (avansaţi/ începători)

O. PietrareanuL. Munteanu/ A. Baubec

Sala SibawayhiCabinet Turcă/ Cabinet Persană

Limba arabă

(avansaţi)

 Ovidiu Pietrăreanu

Sala Sibawayhi

18-20


Curs opţional

Luminiţa Munteanu

CSA

Modele identitare în spaţiul arabo-islamic

Laura Sitaru

CSA

 

Limba arabă/turcă

(avansați)

L. Sitaru/ L. Munteanu

CSA/ Cabinet turcă

Limba arabă/ turcă (intermediari/ începători)

O. Pietrareanu/ A. Baubec

 Sala Sibawayhi/ Cabinet Persană

Orar Arabă 2014-2015, Semestrul al II-lea

 

Orar: Secția de Arabă

Anul universitar 2014 – 2015

Semestrul al II-lea

 

 Anul I

 

Ora/ziua Luni Marţi Miercuri Joi  Vineri
8-10  B Practica limbii

Gr. I

A.Dodiţă

Sala Sibawayhi

 A+B rom Practica limbii

Gr. II

A.Dodiţă

Sala Sibawayhi

10-12  B Practica limbii

Gr. I

A.Dodiţă

Sala Sibawayhi

 A+B r/cl

Practica limbii

Gr. II

A.Dodiţă

Sala Sibawayhi

12-14  B Practica limbii

Gr. II

G. Biţună

Sala Sibawayhi

 A+B ger

Practica limbii

Gr. I

G. Biţună

Sala Sibawayhi

14-16  A+B ger

Practica limbii

Gr. II

G. Biţună

Sala Sibawayhi

 B

 Structura  limbii

 gr. I + gr. II

O. Pietrăreanu

 Cabinet Turcă

Practica limbii

Gr. I

G. Biţună

Sala Sibawayhi

16-18   A+B rom  B  Civilizaţie Arabă

gr. I + gr. II

L. Sitaru 

Sala 1 

B

18-20   A+B r/cl  B

Concepte de teorie literară

A.Gheorghe

Amf. Bogdan

 B

 

 Anul al II-lea

 

Ora/ziua Luni Marţi Miercuri Joi  Vineri
8-10 B A+B rom Practica limbii

Gr. A + Gr. B

G. Biţună

CSA

10-12   B Antropologie culturală

F. Vişan

Amf. Bogdan

A+B r / cl

Practica limbii

Gr. A + Gr. B

G. Biţună

 CSA

12-14 Literatură arabă (curs)

O. Pietrăreanu

 Sala Sibawayhi

B Practica limbii

Gr. A Gr. B

L. Sitaru

CSA

 A+B ger
14-16 Practica limbii

Gr. A Gr. B

O. Pietrăreanu

Sala Sibawayhi

B

Structura limbii (curs)

G. Grigore

CSA

 B

16-18 A+B rom B
18-20  A+B ger  B

B

 

 

Anul al III-lea

 

Ora/ziua Luni Marţi Miercuri Joi  Vineri
8-10  A+B r / cl A+B romana Literatură si cultură arabă

L. Sitaru

 Sala Sibawayhi

B
10-12  A+ B rom Practica limbii

G. Biţună 

CSA

Practica limbii

L. Sitaru

 Sala Sibawayhi

 B
12-14 B Structura limbii

G. Grigore

 CSA

B

Practica limbii

O. Pietrăreanu

 CSA

14-16 B Curs opţional I

G. Grigore

 CSA

 A+B r / cl

  Curs opţional II

O. Pietrăreanu

 CSA

16-18  B A+B ger
18-20  B

A+B ger

 

 

Excelența Sa, dr. Omer Berzinji, la deschiderea cursurilor masterale „Spatiul islamic: societati, culturi, mentalitati”

Luni, 13 octombrie 2014, ora 16,00, la Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Pitar Mos 7-13,  a avut loc  deschiderea festivă a cursurilor masterale „Spatiul islamic: societati, culturi, mentalitati”, cu participarea masteranzilor din cei doi ani de studiu și a profesorilor universitari dr. George Grigore și dr. Luminița Munteanu, directori ai programului masteral, conf. dr. Laura Sitaru, conf. dr. Monica Broșteanu, dr. Grete Tartler, lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu, conf. dr. Vasile Simileanu.

Cu acest prilej, Excelenta Sa, dr. Omer Berzinji, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Irak la București,  a ținut, ca invitat de onoare, un discurs în care a pus în evidență importanța dialogului interreligos, punctând similitudinile dintre religiile creștină și islamică.

La sfârșitul discursului, după ce a răspuns numeroaselor întrebări adresate de către masteranzi, dr. Omer Berzinji a oferit Secției de Arabă un cadou simbolic constând într-o reproducere a vestitei stele pe care este inscripționat „Codul lui Hammurabi”, iar dr. George Grigore i-a oferit ultimele traduceri din literatura irakiană realizate de către membrii Secției de Arabă: Jabra Ibrahim Jabra, „Urlet în noaptea prelungă”, o traducere coordonată de Laura Sitaru, și Khazal Almajidi, „Pasărea celor patru zări”, o traducere de George Grigore.

CALENDARUL PROIECTULUI DE DISERTAŢIE (2014-2015)

Masterat Spaţiul islamic : societăţi, culturi, mentalităţi

1. Obţinerea acordului unui profesor de a coordona proiectul de disertaţie. Împreună cu acesta, se va stabili titlul proiectului, bibliografia aferentă, capitolele pe care acesta le va cuprinde și eșalonarea realizării acestora – până la 15 octombrie 2014.

2. Documentarea iniţială (de preferință cât mai cuprinzătoare) – pâna la 1 noiembrie 2014.

3. Prezentarea primului capitol – pâna la 1 decembrie 2014, iar apoi celelalte, cu periodicitatea impusă de coordonatorul proiectului.

4. Prezentarea variantei finale integrale – pâna la 15 mai 2015.

5. Revizia finală a manuscrisului în urma ultimelor observații ale coordonatorului proiectului și predarea acestuia coordonatorului – pâna la 7 iunie 2015.

6. Înscrierea – în prima decadă a lunii iunie 2015 – la examenul de susţinere a disertaţiei se poate face doar cu acordul scris al coordonatorului că proiectul poate fi susţinut. Susţinerea va avea loc în ultima decadă a lunii iunie 2015.

Menţiune:

Masteranzii care intenţionează să-şi susţină proiectele în sesiunea de iarnă (luna februarie 2015) vor avea discuţia iniţială cu profesorul coordonator la sfârşitul celui de-al doilea an de studiu (luna mai). Predarea primului sau primelor capitole ale lucrării va avea loc la începutul lunii noiembrie.

Lucrarea în formă finală, incluzând revizia operată după ultimele observaţii formulate de profesorul coordonator, îi va fi predată acestuia din urmă până la data de 25 ianuarie 2015.