CALENDARUL PROIECTULUI DE LICENȚĂ (2013/2014) – ARABĂ

1. Obţinerea acordului unui profesor de a coordona proiectul de licență. Împreună cu acesta, se va stabili titlul proiectului, bibliografia aferentă, capitolele pe care acesta le va cuprinde și eșalonarea realizării acestora – pâna la 15 octombrie 2013.

2. Documentarea iniţială (de preferință cât mai cuprinzătoare) – pâna la 1 noiembrie 2013.

3. Prezentarea primului capitol – pâna la 1 decembrie 2013, iar apoi celelalte, cu periodicitatea impusă de coordonatorul proiectului.

4. Prezentarea variantei finale integrale – pâna la 1 mai 2014.

5. Revizia finală a manuscrisului în urma ultimelor observații ale coordonatorului proiectului și predarea acestuia coordonatorului – pâna la 20 mai 2014.

6. Înscrierea – în prima decadă a lunii iunie 2014 – la examenul de licență se poate face doar cu acordul scris al coordonatorului că proiectul poate fi susținut. Susținerea va avea loc în ultima decadă a lunii iunie 2014.