CALENDARUL PROIECTULUI DE DISERTAŢIE (2014-2015)

Masterat Spaţiul islamic : societăţi, culturi, mentalităţi

1. Obţinerea acordului unui profesor de a coordona proiectul de disertaţie. Împreună cu acesta, se va stabili titlul proiectului, bibliografia aferentă, capitolele pe care acesta le va cuprinde și eșalonarea realizării acestora – până la 15 octombrie 2014.

2. Documentarea iniţială (de preferință cât mai cuprinzătoare) – pâna la 1 noiembrie 2014.

3. Prezentarea primului capitol – pâna la 1 decembrie 2014, iar apoi celelalte, cu periodicitatea impusă de coordonatorul proiectului.

4. Prezentarea variantei finale integrale – pâna la 15 mai 2015.

5. Revizia finală a manuscrisului în urma ultimelor observații ale coordonatorului proiectului și predarea acestuia coordonatorului – pâna la 7 iunie 2015.

6. Înscrierea – în prima decadă a lunii iunie 2015 – la examenul de susţinere a disertaţiei se poate face doar cu acordul scris al coordonatorului că proiectul poate fi susţinut. Susţinerea va avea loc în ultima decadă a lunii iunie 2015.

Menţiune:

Masteranzii care intenţionează să-şi susţină proiectele în sesiunea de iarnă (luna februarie 2015) vor avea discuţia iniţială cu profesorul coordonator la sfârşitul celui de-al doilea an de studiu (luna mai). Predarea primului sau primelor capitole ale lucrării va avea loc la începutul lunii noiembrie.

Lucrarea în formă finală, incluzând revizia operată după ultimele observaţii formulate de profesorul coordonator, îi va fi predată acestuia din urmă până la data de 25 ianuarie 2015.