Romano-Arabica nr. XVI: Modalities in Arabic

Centrul de Studii Arabe al Universității din București a marcat luni, 27 iunie, ieșirea de sub tipar a numărului XVI al revistei Romano-Arabica. Aceasta apare neîntrerupt sub egida Centrului din anul 2000, fiind în prezent structurată în două secțiuni, dintre care prima este dedicată unei tematici generale, iar cea de a doua (Studia varia) este deschisă contribuțiilor acoperind diferite domenii de interes pentru studiile de arabistică, la acestea adăugându-se un grupaj de recenzii ale ultimelor apariții editoriale relevante pentru acest domeniu atât din România, cât și din străinătate.
Revista lansare
Revista (cu articole în arabă, engleză și franceză), evaluată prin metodablind peer review de un bord editorial alcătuit din specialiști recunoscuți din țară și străinătate, beneficiază de o participare internațională care crește în amploare și în consistență de la număr la altul – cercetătorii care își manifestă dorința de a participa cu articole activează în universități din Europa Occidentală, Europa Orientală intra- și extracomunitară, Statele Unite și spațiul arab – devenind, totodată, o publicație căutată în bibliotecile de specialitate din centre universitare din Europa și America de Nord.   
Secțiunea tematică a revistei din anul acesta este dedicată modalităților în diferitele varietăți ale limbii arabe (limba arabă literară și dialecte): cercetătorii care au contribuit la această secțiune (afiliați unor universități din România, Irak, Ucraina, Franța, Georgia, Liban, Qatar și SUA) au abordat probleme precum diversele perspective teoretice asupra modalizării reflectate în scrierile vechilor gramaticieni arabi și în terminologia elaborată și utilizată de aceștia, mărcile asociate unor tipuri de modalități în limba arabă literară și în unele dialecte arabe, relația dintre modalizare și gramaticalizare, tratarea modalizării în discursul editorialiștilor în presa arabă contemporană.  
Secțiunea Studia varia, care include, în acest an, participări ale unor specialiști din Irak, Qatar, Liban, Israel, Italia, Statele Unite și Ucraina, cuprinde articole care tratează, printre altele, iconicitatea în tradiția gramaticală arabă, abordarea fonologică a varietăților arabe andaluze și siciliene în contextul mai amplu al dialectelor maghrebine, caracteristici formale ale creației paremiologice în araba colocvială din Palestina, analiza acustico-fonetică a vocalismului dialectelor arabe levantine, considerații asupra etimologiei denumirilor unor părți ale corpului în arabă în conexiune cu date oferite de familia limbilor afro-asiatice și, cu precădere, de ramura semitică a acestora. 
 coperta1
Revista poate fi accesată on-line aici: ROMANO ARABICA XVI