Traducerea Textului Literar Contemporan

Durata: 4 semestre (2 ani de studiu)


I. Specializări:

Masteratul TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN – ARABĂ cuprinde următoarele specializări:

■ Traducere din arabă în română a unui text literar contemporan.

■ Traducere din română în arabă a unui text literar contemporan.

■ Traducerea şi redactarea în limba arabă a unor documente administrative (scrisori comerciale, cereri, contracte).

■ Predarea limbii arabe prin traducere.

■ Translaţie pe subiecte cum ar fi tranzacţii comerciale, prezentări de obiective turistice, discuţii politice.


II. Examenul de admitere:

Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior, de stat sau privat, cu diplomă de licenţă, care cunosc limba arabă. Examenul de admitere include o proba scrisă şi un interviu de intenţie. Proba scrisă constă într-un eseu în limba arabă pe una din temele :

■ Grupuri etnice în lumea arabă

■ Limba arabă: diglosie

■ Societatea arabă contemporană

■ Femeia în lumea arabă

■ Cultura populară arabă

■ Influenţa limbii arabe asupra limbii române.

Candidaţii au voie sa folosească dicţionarul.


Înscrierea la examenul de admitere are loc în luna  septembrie, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet nr. 7, Bucureşti.


Acte necesare pentru înscrierea la examen:

● Cerere de înscriere

● Diplomă de bacalaureat (în original)

● Diplomă de licenţă sau echivalenta acesteia (în original)

● Certificat de naştere (copie legalizată)

● 3 fotografii tip buletin de identitate

● Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la examen


Examenul de admitere are loc în luna septembrie; ora şi locul de desfăşurare a celor două probe fiind anunţate după încheierea perioadei de înscriere.


Responsabil:

Prof. dr. George Grigore