Subiecte – septembrie 2010

Examen de admitere- probă scrisă

Subiecte:

1.      Menţionaţi câteva teme coranice.

2.      Ce reprezintă hadith-ul?

3.      Prin ce se caracterizează şiismul?

4.      Câteva dintre realizările ştiinţifice arabo-islamice intrate in patrimoniul mondial.