Subiecte – iulie 2013

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale

Examen de admitere

Masteratul Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități

–        Sesiunea iulie 2013-

Subiecte – proba scrisă


(varianta I – bibliografie: Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom)

  1. Cultura arabă, între cultura de palat și cultura populară. (4 puncte)
  2. Contextul istorico-cultural al apariției naționalismului arab. (5 puncte)

+ 1 punct din oficiu


(varianta II – bibliografie: Robert Mantran [coord.]. 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL)

  1. Care a fost perioada de apogeu a Imperiului Otoman şi prin ce anume s-a caracterizat ea pe plan social şi cultural? Menţionaţi, în contextul prezentării, un suveran din perioada respectivă, referindu-vă succint la principalele sale realizări, raportate la epocile anterioare şi posterioare. (5 puncte)
  2. Prin ce anume se defineşte perioada numită Tanzimat, în ce epocă istorică se plasează ea, din ce fel de medii proveneau protagoniştii săi şi cum au influenţat aceştia viaţa publică din Imperiul Otoman? (4 puncte)

+ 1 punct din oficiu