Subiecte – iulie 2010

Examen de admitere- probă scrisă

Subiecte:

1.      Care este semnificaţia cuvântului “islam” ?

2.      Scurtă descriere a Coranului: formă şi conţinut.

3.      Principalele ramuri ale islamului – descriere succintă.

4.      Câteva dintre realizările ştiinţifice ale perioadei abbaside.