Masterat

Absolvenţii secţiei de limba arabă şi nu numai, pot opta pentru continuarea studiilor în cadrul a două programe de masterat organizate de către departamentul nostru. Începând cu anul universitare 2007-2008 a fost lansat programul „Traducerea textului literar contemporan arab”. Masteranzii urmează programa masteratului „Traducerea textului literar contemporan” care presupune o serie de trei cursuri comune teoretice, alături de masteranzi celorlalte specializări şi diverse ateliere de limba arabă centrate pe traducerea de texte literare contemporane.

Programul de masterat „Spaţiul Islamic: societăţi, culturi, mentalităţi”, conceput ca un program de studii multidisciplinare, este consacrat ariei de cercetare a zonelor de influenţă islamică arabofone, turcofone sau persanofone. Masteranzii beneficiază de cursuri de civilizaţie, antropologie culturală şi religioasă, limbă (arabă sau turcă, începători sau avansaţi, la alegere), precum şi de ateliere cu caracter aplicativ, care îşi propun să contribuie la formarea unor abilităţi de înţelegere şi comunicare indispensabile pentru accesul la civilizaţiile studiate.