Admitere

În această secţiune se regăsesc informaţii referitoare la examenele de admitere la cursurile de licenţă şi programele de masterat ale secţiei de limba arabă, organizate în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Secţiunea cuprinde subiectele examenelor de admitere din anii precedenţi şi baremul de corectare.

Începând cu anul 2007-2008, absolvenţii secţiei noastre şi nu numai, pot opta pentru continuarea studiilor în cadrul programului de masterat numit „Traducerea textului literar contemporan” iar un al treilea program, care poartă numele „Spaţiu Islamic: societăţi, culturi, mentalităţi” a fost iniţiat în anul 2007. Această secţiune oferă o prezentare a celor două programe şi a condiţiilor de admitere.