Admitere 2013 – Studii de licenţă

Studii de licenţă – 3 ani

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS) a Universităţii din Bucureşti oferă programe de studiu pentru trei domenii distincte: Limbi şi Literaturi (Filologie), Studii Culturale şi Limbi moderne aplicate. Facultatea oferă dublă specializare, fiecare viitor student urmând a studia o limbă aleasă ca specializare principală (A) şi o a doua ca specializare secundară (B).

Limba arabă se poate studia numai în cadrul domeniului Filologie (Limbi şi Literaturi) numai ca specializare principală, în combinaţie cu o specializare B. La concursul de admitere din anul 2013, candidaţii pot alege o specializare secundară din lista de mai jos:

Catalană / Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Latină / Neerlandeză /  Portugheză / Română / Rusă / Spaniolă / Suedeză /


La momentul înscrierii, candidaţii pot opta pentru mai multe specializări B, menţionate în ordinea preferinţelor, însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.


Admiterea pentru Secţia de limba arabă se face pe baza unui examen scris. Examenul durează 4 ore şi cuprinde două discipline alese din lista de mai jos:

Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Latină / Spaniolă / Română / Arabă / Rusă

Un candidat care vrea să participe la examenul de admitere pentru secţia de limba arabă are următoarele opţiuni pentru proba scrisă:

–   proba 1 – limba arabă; proba 2 – una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă.

sau

–   proba 1 – una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă; proba 2 – o a doua limbă, diferită de prima dintre engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă.

La secţia de limba arabă pot fi admişi atât candidaţii care au studiat limba în prealabil, cât şi cei care nu cunosc limba arabă.


Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a pus în vânzare Ghidul candidatului pentru concursul de admitere 2013. Acesta are două părţi:

  • partea întâi: informaţiile generale legate de procesul de admitere, specializări, programe de admitere etc.
  • partea a doua: subiectele date în admiterea 2012 cu rezolvările aferente.

Puteţi consulta AICI partea întâi a ghidului (http://www.limbi-straine.ro/wp-content/uploads/Brosura-Admitere-2013-Partea-I.pdf)

Costul ghidului de admitere este de 30 de lei. Acesta se poate achiziţiona de la Secretariatul şi Prodecanatul facultăţii, din Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1 (zona Universitate), de luni până joi, în intervalul orar 10:00-16:00 şi vinerea, în intervalul orar 10:00-14:00.

Există şi o adresă de e-mail a Comisiei de admitere (llsadmitere@yahoo.com) la care candidaţii pot solicita informaţii suplimentare, sfaturi şi sugestii, după consultarea GHIDULUI. Membrii Comisiei vor încerca să răspundă tuturor întrebărilor în cel mai scurt timp posibil.


Calendarul de admitere:

Înscrieri: 10-18 iulie 2013 (CLICK AICI pentru lista actelor necesare pentru înscriere)

Examen: 20 iulie 2013

Data limită pentru afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013

Numar de locuri pentru specializarea Arabă A: 14 locuri buget + 35 locuri taxă

După rezultate, candidații vor avea la dispoziție 5 zile pentru a-și confirma locurile. Metodologia pentru această fază va fi afișată în perioada înscrierilor.

Contact:

Pentru alte întrebări legate de examenul de admitere, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: limba.araba.unibuc@gmail.com.

Pentru eventuale modificări, detalii despre înscriere, numărul locurilor, consultaţi avizierul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine: Str. Edgar Quinet nr. 5-7, et. II / stânga (în aceeaşi clădire cu Facultatea de Litere; zona Universitate).
Tel. – (021) 311.68.37 (Secretariat – Limbi Străine)
E-mail: llsadmitere@yahoo.com