Admitere 2012

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS) a Universităţii din Bucureşti oferă programe de studiu pentru trei domenii distincte: Limbi şi Literaturi (Filologie), Studii Culturale şi Limbi moderne aplicate. Facultatea oferă dublă specializare, fiecare viitor student urmând a studia o limbă aleasă ca specializare principală (A) şi o a doua ca specializare secundară (B).

Limba arabă se poate studia numai în cadrul domeniului Filologie (Limbi şi Literaturi) numai ca specializare principală, în combinaţie cu o specializare B. La concursul de admitere din anul 2012, candidaţii pot alege o specializare secundară din lista de mai jos:

Coreeană / Catalană / Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Latină / Neerlandeză / Neogreacă / Persană / Portugheză / Română / Rusă / Spaniolă / Suedeză /

La momentul înscrierii, candidaţii pot opta pentru mai multe specializări B, menţionate în ordinea preferinţelor, însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.

Admiterea pentru Secţia de limba arabă se face pe baza unui examen scris. Examenul durează 4 ore şi cuprinde două discipline alese din lista de mai jos:

Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Latină / Spaniolă / Română / Arabă / Rusă

Un candidat care vrea să participe la examenul de admitere pentru secţia de limba arabă are următoarele opţiuni pentru proba scrisă:

–   proba 1 – limba arabă; proba 2 – una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă.

sau

–   proba 1 – una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă; proba 2 – o a doua limbă, diferită de prima dintre engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă

La secţia de limba arabă pot fi admişi atât candidaţii care au studiat limba în prealabil, cât şi cei care nu cunosc limba arabă.


Informaţii utile

DINAMICA ADMITERII 2011: Buget 9.58 – 7.54 / Taxă 7.49 – 5.01

Pentru detalii cu privire la oferta completă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, vizitaţi pagina oficială a FLLS (secţiunea Admitere).

Din luna februarie, de la Secretariatul Facultăţii (clădirea din Str. Edgar Quinet – Piaţa Universităţii, et. 2) poate fi procurată broșura admiterii . Broşura cuprinde precizările despre desfăşurarea procesului de admitere, programele, subiectele de la concursul de admitere din 2011 prec

um şi variante de rezolvare.

Taxe de scolarizare

Sesiunea Iulie 2012

Înscrieri:  9 – 18 iulie – luni-vineri între orele 09:00 – 14:00, sâmbătă și duminică între orele 09:00 – 12:00

Data examenului scris: 19 iulie, în intervalul 15:00 – 19:00, cu intrarea în săli începând cu orele 14:00

Afișarea primelor rezultate: în jurul datelor de 26 – 29 iulie – având în vedere că rezultatele tuturor secțiilor vor fi afișate simultan, această dată depinde de numărul de candidați înscriși pentru a susține examenul scris și implicit de numărul de zile necesar pentru corectarea tezelor.

După rezultate, candidații vor avea la dispoziție 5 zile pentru a-și confirma locurile. Metodologia pentru această fază va fi afișată în perioada înscrierilor.


Contact

Pentru alte întrebări legate de examenul de admitere, ne puteţi contacta la adresa de e-mail:

limba.araba.unibuc@gmail.com

Pentru eventuale modificări, detalii despre înscriere, numărul locurilor, consultaţi avizierul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine: Str. Edgar Quinet nr. 5-7, et. II / stânga (- în aceeaşi clădire cu Facultatea de Litere; zona Universitate).

Tel. – (021) 311.68.37 (Secretariat – Limbi Străine; între orele 10:00 – 16:00)
E-mail: llsadmitere@yahoo.com