Georgiana Nicoarea: teză de doctorat

 

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

SECRETARIATUL


ANUNȚ

În ziua de 04 mai 2015, ora 12,00, în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine,

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulate:

Graffiti-ul cairot contemporan:

O dimensiune culturală a protestului politic

de către

NICOAREA Georgiana

în vederea obținerii titlului științific de doctor în Filologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultății din Pitar Moș.