Despre noi

Secţia de Arabă, înfiinţată în anul 1957, funcţionează în cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale (alături de secţiile de chineză, coreeană, hindi, japoneză, persană, turcă) al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti.

În momentul de faţă, Secţia de Limbă Arabă derulează un program de licenţă şi un program de masterat.

Programul de licenţă: limba arabă cu o limbã străină sau cu limba română, cu o durată de trei ani

Programul de studii este conceput pentru studenţi care nu au cunoştinţe prealabile de limba arabă sau care au cunoştinţe elementare. Acesta are drept scop însuşirea de către studenţi a limbii arabe literare (în ultimul an şi învăţarea unor  dialecte arabe, cu precădere cele mesopotamiene şi, de asemenea, familiarizarea cu încă o limbă semitică, siriaca). Se urmăreşte, de asemenea, ca studenţii să-şi formeze o cultură de specialitate privitoare la istoria ţărilor arabe, civilizaţia arabă, literatura arabă (cu precădere, cea modernă şi contemporană). Studenţii pot obţine burse de studiu la universităţi din ţări arabe precum Algeria, Egipt, Iordania, Maroc, Siria şi altele, precum şi la alte universităţi, în cadrul programului Erasmus, care cuprinde şi schimb de profesori: Universitatea din Cadiz şi Universitatea din Şırnak.

Absolvenţii au posibilitatea să lucreze ca traducători şi interpreţi în diferite domenii, ca profesori, cercetători, jurnalişti, analişti, ca angajaţi în diverse instituţii şi întreprinderi care solicitã cunoaşterea limbii arabe, precum şi în toate domeniile legate de relaţiile internaţionale.

Program de masterat, cu o durată de doi ani

Masteratul Spatiul islamic: societati, culturi, mentalităţi este conceput în perspectivă interdisciplinară. Probleme ale istoriei, civilizaţiei, religiei, literaturii, ale politicii sunt prezentate astfel încât să se justifice tratarea Orientului Mijlociu ca o arie culturală aparte. Programul se adresează absolvenţilor secţiilor de arabă, persană şi turcă de la diverse universităţi, precum şi absolvenţilor altor secţii ale facultăţilor de Limbi şi Literaturi Străine, Litere, Filosofie, Drept, Ştiinţe Politice, Jurnalistică, Teologie etc. Alături de cursurile de specialitate se oferă şi cursuri  de arabă şi turcă la diverse niveluri.

Centrul de Studii Arabe şi revista Romano-Arabica

Pe lângã Secţia de Arabă, funcţioneazã Centrul de Studii Arabe, care promovează cercetarea în domeniul limbii şi literaturii arabe, islamului etc., activitatea de traducere şi publicare în acest domeniu. Periodic, Centrul de Studii Arabe organizează manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale cu teme privind domeniile menţionate şi altele, conexe.

Din anul 2001, Centrul de Studii Arabe publică revista Romano-Arabica, seria nouă (în seria veche au fost publicate două numere în anii 70).  Direcţiile tematice abordate în numerele publicate până acum ale revistei sunt: Orientul, discursuri despre dragoste în Orient, lingvistica arabă, traducerea din şi în limba arabă şi Orientalismul din perspectivă diacronică şi sincronică. În perioada 2001-2008, revista Romano-Arabica a fost editată de către Nadia Anghelescu (editor) şi George Grigore (editor adjunct) iar începând cu anul 2008, revista este editată de George Grigore şi Laura Sitaru.

Pentru mai multe informaţii:

Istoricul Secției de Arabă de la Universitatea din București

Ioana Feodorov – The Arab World in the Romanian Culture

Arab Studies at the University of Bucharest: 50 years

Translations from Arabic into Romanian (1990-2010)