Credința prin sabie: Scurtă istorie a conflictului dintre creştini şi musulmani

Alan G. Jamieson, Credinţa prin sabie. Scurtă istorie a conflictului dintre creştini şi musulmani, trad. Andra Ramona Dodiţă, editura Niculescu, 2017.

Odată cu înmulţirea actelor teroriste şi a confruntărilor militare din ultimul timp, precum şi cu apariţia ideologiilor fundamentaliste care se radicalizează din ce în ce mai mult, conflictul dintre creştini şi musulmani este, poate, mai vizibil ca oricând – însă nu este deloc unul nou. Alan G. Jamieson analizează, în lucrarea de faţă, lunga şi însângerata istorie a conflictului dintre creştini şi musulmani, scoţând în evidenţă, în studiul său concis, dar cuprinzător, cât de mult se leagă acest vechi conflict de evenimente decisive din istoria lumii.

Lucrarea este tradusă de asist. drd. Andra Dodiță, de la Secția de Arabă și publicată la editura Niculescu.

Romano-Arabica nr. XVI: Modalities in Arabic

Centrul de Studii Arabe al Universității din București a marcat luni, 27 iunie, ieșirea de sub tipar a numărului XVI al revistei Romano-Arabica. Aceasta apare neîntrerupt sub egida Centrului din anul 2000, fiind în prezent structurată în două secțiuni, dintre care prima este dedicată unei tematici generale, iar cea de a doua (Studia varia) este deschisă contribuțiilor acoperind diferite domenii de interes pentru studiile de arabistică, la acestea adăugându-se un grupaj de recenzii ale ultimelor apariții editoriale relevante pentru acest domeniu atât din România, cât și din străinătate.
Revista lansare
Revista (cu articole în arabă, engleză și franceză), evaluată prin metodablind peer review de un bord editorial alcătuit din specialiști recunoscuți din țară și străinătate, beneficiază de o participare internațională care crește în amploare și în consistență de la număr la altul – cercetătorii care își manifestă dorința de a participa cu articole activează în universități din Europa Occidentală, Europa Orientală intra- și extracomunitară, Statele Unite și spațiul arab – devenind, totodată, o publicație căutată în bibliotecile de specialitate din centre universitare din Europa și America de Nord.   
Secțiunea tematică a revistei din anul acesta este dedicată modalităților în diferitele varietăți ale limbii arabe (limba arabă literară și dialecte): cercetătorii care au contribuit la această secțiune (afiliați unor universități din România, Irak, Ucraina, Franța, Georgia, Liban, Qatar și SUA) au abordat probleme precum diversele perspective teoretice asupra modalizării reflectate în scrierile vechilor gramaticieni arabi și în terminologia elaborată și utilizată de aceștia, mărcile asociate unor tipuri de modalități în limba arabă literară și în unele dialecte arabe, relația dintre modalizare și gramaticalizare, tratarea modalizării în discursul editorialiștilor în presa arabă contemporană.  
Secțiunea Studia varia, care include, în acest an, participări ale unor specialiști din Irak, Qatar, Liban, Israel, Italia, Statele Unite și Ucraina, cuprinde articole care tratează, printre altele, iconicitatea în tradiția gramaticală arabă, abordarea fonologică a varietăților arabe andaluze și siciliene în contextul mai amplu al dialectelor maghrebine, caracteristici formale ale creației paremiologice în araba colocvială din Palestina, analiza acustico-fonetică a vocalismului dialectelor arabe levantine, considerații asupra etimologiei denumirilor unor părți ale corpului în arabă în conexiune cu date oferite de familia limbilor afro-asiatice și, cu precădere, de ramura semitică a acestora. 
 coperta1
Revista poate fi accesată on-line aici: ROMANO ARABICA XVI

„Islamul şi violenţa“ – Adonis în dialog cu Houria Abdelouahed, traducere și note de Laura Sitaru

A apărut la editura Humanitas lucrarea „Islamul şi violenţa“ – Adonis în dialog cu Houria Abdelouahed, traducere din limba franceză și note de Laura Sitaru. Lansarea acestui volum are loc joi, 2 iunie 2016, de la ora 18.00, în standul Humanitas de la Bookfest – Salonul Internațional de Carte. Participă: Sever Voinescu, Doru Căstăian, Laura Sitaru.

coperta carte

 Adonis: „Dacă nu separăm religia de stat şi nu eliberăm femeile de şaria, vom avea şi mai mulţi despoţi. Dictatura militară îţi controlează mintea. Dar dictatura religioasă îţi controlează şi mintea, şi corpul.“

„Islamul şi violenţa“ este un manifest al celui mai important poet arab contemporan – nominalizat de mai multe ori la Premiul Nobel – împotriva decăderii culturii sale de origine, pe care s-a văzut nevoit s-o părăsească. Adonis trăieşte astăzi în Franţa, unde este liber să pună în discuţie cu luciditate cauzele crizei din lumea arabă musulmană: violenţa ca trăsătură caracteristică a Coranului; atotputernicia dogmei religioase în ceea ce priveşte treburile statului şi viaţa privată; falsificarea istoriei islamului; anularea subiectivităţii şi creativităţii fiinţei umane într-o civilizaţie a supunerii oarbe şi a imitaţiei; reducerea femeii musulmane la statutul de posesiune; condamnarea celor care au ieşit din cadrele restrictive ale religiei abordând în creaţiile lor teme precum dragostea, moartea şi libertatea; eroarea unor societăţi care nu cunosc conceptul de cetăţenie şi sunt incapabile să se adapteze la modernitate şi democraţie.

Fără să uite locul poeziei, misticii şi filozofiei arabe în cultura universală, Adonis demonstrează că islamul fundamentalist nu este o excrescenţă distructivă a unui islam originar paşnic şi tolerant, ci apariţia mişcărilor extremiste precum Statul Islamic reprezintă, de fapt, o reîntoarcere la începuturile sângeroase ale islamului unic, neschimbat de-a lungul timpului (Editura Humanitas).

Femeile în jurisprudenţa islamică. Critici contemporane, de Alina Isac Alak

Conf. dr. Laura Sitaru a participat miercuri, 18 mai 2016, la ora 17.00, la  lansarea volumului Femeile în jurisprudenţa islamică. Critici contemporane al autoarei Alina Isac Alak, publicat la editura Tritonic, în Colecţia Studii Feministe, coordonată de Oana Băluţă. Volumul, lansat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), a fost prezentat de către Bogdan Hrib, editor Tritonic, conf. dr. Oana Băluţă şi conf. dr. Laura Sitaru.

lansare SNSPA (1)

Cu aceeaşi ocazie, Alina Isac Alak a lansat şi volumul Statutul femeilor în Islam, publicat la editura Polirom, volum prezentat de prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, coordonatoarea colecției Studii de Gen a editurii Polirom, Miruna Pantel, membru FILIA, Eugen Ciurtin, istoric al religiilor, Academia Română şi Fatma Yilmaz, membru FILIA.

SNSPA 2 (1)

SNSPA 1 (1)

Ce spune Coranul ? dosar special în revista „Dilema veche”

Revista „Dilema veche”, în numărul 631/24-30 martie 2016, a dedicat un dosar special textului coranic, cu titlul „Ce spune Coranul?”. Textele care compun acest dosar au ca autori arabişti şi islamologi români, deopotrivă universitari şi specialişti în civilizaţie arabo-islamică, astfel:

  • Poate fi tradus Coranul?. Autor: Monica Broşteanu (conferenţiar dr., colaborator al secţiei de limba arabă a Universităţii din Bucureşti)
  • Iisus în Coran. Autor: George Grigore (profesor dr., coordonator al secţiei de limba arabă a Universităţii din Bucureşti)
  • Despre divin şi uman. Autor: Marius Lazăr (lector dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
  • Raiul se află sub picioarele mamelor…. Autor: Laura Sitaru (conferenţiar dr., secţia de limba arabă a Universităţii din Bucureşti)
  • Feţele nevăzute ale jihadului modern. Autor: Christian Tămaş (cercetător dr., Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi).

Sever Voinescu, coordonatorul dosarului, a motivat alegerea temei în aceşti termeni: Am socotit că este necesar un Dosar al Dilemei vechi dedicat exclusiv Coranului (nu civilizației musulmane, nu derivatelor islamice de după Muhammad, nu efectelor geopolitice, ci direct Coranului!). Am găsit, cu acest prilej, admirabili specialiști români,
arabiști și coraniști, experți în diverse manifestări particulare ale civilizației și culturii musulmane, cărora nu le pot mulțumi îndeajuns pentru contribuțiile lor. Am fost în asemenea măsură impresionat de ei, încît a ieșit, fără să vrem, un număr despre Coran scris în exclusivitate de experți români, ceea ce mi-a produs o plăcere deosebită. Luați acest Dosar și ca pe un mic omagiu pe care redacția Dilemei vechi îl aduce școlii românești de studii islamice.

Dilema veche

Textele pot fi accesate pe site-ul „Dilema veche”, la rubrica: http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/coranul-noi

Observaţii lingvistice în reprezentarea străinului în câteva însemnări ale călătorilor arabi medievali, un articol de conf. dr. Laura Sitaru

A apărut articolul Observaţii lingvistice în reprezentarea străinului în câteva însemnări ale călătorilor arabi medievali, publicat de conf. dr. Laura Sitaru în Mihály Vilma Irén, Tapodi Zsuzsa (ed.). „Călătorul și călătoria. Studii de contactologie culturală”, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, ISBN 978-606-714-212-9, pp. 181-190

Articolul poate fi consultat la adresa:

www.academia.edu: Observaţii lingvistice în reprezentarea străinului în câteva însemnări ale călătorilor arabi medievali

Arabic Varieties: Far and Wide

Editura Universității din București a publicat, la sfârșitul lunii februarie 2016, volumul
 George Grigore and Gabriel Bițună (eds.), Arabic Varieties: Far and WideProceedings of the 11thInternational Conference of AIDA – Bucharest, 2015. Bucharest: Editura Universității din București. 2016. (ISBN 978-606-16-0709-9),

coperta 1

 volum ce curprinde o parte a comunicărilor prezentate la conferința AIDA-11 (Association Internationale de Dialectologie Arabe), ce a fost organizată de Secția de Arabă și Centrul de Studii Arabe din cadrul Universității din București, în perioada 25-28 mai 2015. Menționăm că la această conferință, dedicată în exclusivitate dialectelor arabe, s-au înscris, cu lucrări, 163 de participanți din 40 de țări. 

GG+GB

 Volumul poate fi accesat și descărcat gratuit, urmând acest link:

Exprimarea rudeniei în limbile română și arabă

De curând a apărut la editura Ars Longa volumul Exprimarea rudeniei în limbile română și arabă, semnat de Georgiana Focșineanu, cu o prefață de Luminița Munteanu.
Georgiana Focșineanu este în prezent doctorandă la Facultatea de Litere a Universității din București și membră a Asociației Culturale „A. Philippide”, Iași (2015) și a Societății de Științe Filologice din România (2012).
geo1
Date bibliografice: Geogiana Focsineanu. 2016. Exprimarea rudeniei în limbile română și arabă. Prefață: Luminița Munteanu. Iași: Editura Ars Longa.
Geo2

Kalila wa Dimna și Istoria ieroglifică

Editura Ars Longa a publicat recent  volumul Kalila wa Dimna și Istoria ieroglifică. O posibilă filiație”  a cărui autoare, Alina-Georgiana Focşineanu, a cercetat această temă, ca proiect personal, în cadrul programului masteral „Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi”, organizat în cadrul Universității din București.geor

Cunoscătoare a culturii române, cât și a culturii și limbii arabe, autoarea propune o regândire a primului roman românesc din perspectiva influenţei surselor orientale la care Dimitrie Cantemir ar fi putut avea acces în timpul îndelungatei şederi la Constantinopole. Comparând „Istoria ieroglifică” cu versiunea arabă a capodoperei literaturii sanscrite (Panciatantra), autoarea identifică influenţe evidente ale operei „Kalīla wa Dimna”, cea mai tradusă carte după Biblie, în ceea ce priveşte concentrarea unor teme şi motive, valorificarea unor tipare de construcţie a personajelor, preluarea sau rafinarea unor simboluri, tipologii sau a unor mentalităţi ale epocii.

geort

 Alina-Georgiana Focșineanu. 2015. Kalila wa Dimna și Istoria ieroglifică. O posibilă filiație.Prefață: George Grigore. Iași: Editura Ars Longa.

Lansare de carte

Pe data de 18 mai 2015,  prof. dr. George Grigore  a prezentat împreună cu prof. dr. Madeea Axinciuc, pr. dr. Michel Kubler și Lidia Bodea cartea “Dumnezeu, Iahve, Allah – 100 de întrebări ale copiilor despre cele trei mari religii monoteiste” (autori: Katia Mrowiec, Michel Kubler, Antoine Sfeir; traducător: Georgeta Anca Ionescu, Humanitas), la Librăria Humanitas de la Cișmigiu.

20150618_194259-01

După prezentare, a urmat o sesiune de discuții pe tema dialogului interreligios.

IMG_20150618_192342512

Revista Romano-Arabica, XV/2015

A apărut numărul XV/2015 al revistei Romano-Arabica editată de Centrul de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti (editori George Grigore şi Laura Sitaru). Numărul actual este dedicat artei stradale de tip graffiti în spaţiul arab şi găzduieşte un număr important de articole pe această temă, precum şi recenzii de carte. Revista are şi variantă electronică, putând fi accesată la adresa: http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=4620.

Romano-Arabica este indexată în următoarele baze de date: Index Islamicus, Cascadilla, Ulrich, Linguistic Bibliography Online(Brill), EBSCO, Scipio şi Scopus.

Ro-AR-15

 

 

IMG_20150205_175143990

“Familia în Orientul arabo-musulman”, un articol semnat conf. dr. Laura Sitaru pentru Dilema veche

Subiect de o actualitate permanentă prin dimensiunile sale sociale şi culturale, familia, alături de valorile şi modelele generate de aceasta şi inculcate prin transfer societăţii înseşi, reprezintă, pentru spaţiul arabo-islamic, miezul în jurul căruia creşte fructul social.

 

Articolul poate fi consultat AICI.

Apariție editorială: Christian Tămaș, Modelul medinian și islamul global

Clima se schimbă, resursele naturale scad, populația crește. Aceștia sunt factorii care vor determina în viitor pozițiile islamului față de Occident și ale Occidentului față de islam, în condițiile în care se prefigurează tot mai mult o nouă polarizare a lumii, de data aceasta nu pe criterii ideologice, ci, poate, mult mai grav, pe criterii economice, ceea ce va duce la adâncirea inegalităților între societățile umane și între membrii lor, fapt care va antrena o recrudescență a resentimentelor până și acolo unde acestea nu au existat decât în stare latentă. Și istoria se va repeta, iar religia și ideologiile vor deveni, poate, din nou argumente justificative ale unor conflicte de proporții, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori de-a lungul existenței zbuciumate a ființei umane.

Din această repolarizare, islamul ar putea avea de câștigat, fiind susceptibil de a deveni un pion esențial în încercarea de reconfigurare a lumii acestui mileniu, dat fiind că este singurul care poate arunca în joc un sistem ideologic și social bazat pe un orizont transcendental încă puternic și coerent.” (Christian Tămaș).


ISBN 978-973-148-180-7, format 13×20 cm, 212 pag., apărut 2014, Colecția „Academica”