40 de cercetători şi profesori arabişti din întreaga lume, invitați la celebrarea a 60 de ani de la înfiinţarea secției de arabă din cadrul Universității din București

Universitatea din București aniversează 60 de ani de la înfiinţarea secției de arabă prin organizarea în perioada 15-16 septembrie 2017 a conferinţei internaţionale ”Geographies of Arab and Muslim identity through the eyes of travelers”. Evenimentul reunește peste 40 de cercetători şi profesori arabişti din întreaga lume care vor vorbi despre modul în care este percepută identitatea arabă și musulmană de către călători.

În deschiderea conferinței, care a avut loc vineri, 15 septembrie 2017, a luat cuvântul conf. univ. dr. Laura Sitaru, prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine și specialist în cultură și civilizaţie arabo-islamică. Laura Sitaru a accentuat importanța promovării culturii arabe în România în contextul sărbătoririi a 60 de ani de când se studiază limba arabă la Universitatea din București.

În continuare, Laura Sitaru l-a invitat la cuvânt pe Mircea Dumitru, rectorul Universității din București. Profesorul Dumitru a vorbit despre integrarea Universității din București într-o reţea de colaborare cu diferite culturi, felicitând cu această ocazie Facultatea de Limbi și Literaturi Străine pentru eforturile de a aduce împreună cercetători și profesori din întreaga lume și de a contribui la educarea generațiilor tinere în ceea ce privește atenuarea stereotipurilor naționale. Dialogul deschis și colaborarea constantă cu cercetători și profesori străini reprezintă pentru profesorul Dumitru un factor cheie al modernizării țării, un obiectiv pe care Universitatea din București și-l asumă prin misiunea acesteia de a forma tineri și de a contribui la dezvoltarea creaţiei ştiinţifice. În finalul discursului său, rectorul le-a urat bun-venit cercetătorilor și profesorilor străini.

Profesorul Bogdan Ștefănescu, prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, a amintit în discursul său despre istoria secției de arabă, înființată în anul 1957, în perioada comunistă, timp în care exista o intoleranță în ceea ce privește colaborarea internațională în mediul academic. Pe această cale, profesorul Ștefănescu s-a arătat încântat de prezența cercetătorilor arabiști prezenți la eveniment, urându-le bun venit.

La cuvânt a urmat prof. univ. dr. George Grigore, directorul Centrului de Studii Arabe al Universității din București, care s-a adresat în mod special participanților străini la eveniment, ținând un discurs în limba arabă. Profesorul Grigore a vorbit despre realizările secției de arabă de-a lungul celor 60 de ani de existență și despre activitățile dedicate promovării culturii arabe.

În finalul ceremoniei de deschidere a conferinței internaţionale ”Geographies of Arab and Muslim identity through the eyes of travelers” a avut loc prezentarea volumului ,,Mărturii din arabistica românească”, care cuprinde mărturiile a 25 de personalităţi dintre alumnii şcolii de arabistică din România.

 

Programul conferinței poate fi accesat aici:

Program September 15-16, 2017

Susținerea proiectelor de licență – Promoția 2014-2017

Mihaela Alexandra Anghel: Exprimarea politeții în piesa de teatru As-Sulṭānu l-ḥāʽiru de Tawfīq al-Ḥakīm (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Maria Andreea Anghel: Numeralul în dialectul cairot (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Vlad-George Barbu: Analiza cuvintelor împrumutate din limba engleză în araba vorbită la Bagdad (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Vlad Catrina: Exemple de code-switching între araba cairotă și araba clasică (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Elena Larisa Chireață: Alternanța de cod în Fes (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Bogdan Cioaric: Imaginea străinului din perspectiva lui Rifāʻat at-Ṭahtāwī (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Gabriela Alexandra Constantin: Mizantropia – critică socială în poezia filosofică a poetului Abū ʻAlā al-Maʻarrī (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Bianca-Cristina Filip: Echivalarea în limba română a formelor de indicativ modalizate în limba arabă. Studiu de caz: traducerea romanului Rādūbīs de Naǧīb Maḥfūz (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Alexandra Amelia Ilinca: Cele nouăzeci și nouă de nume ale lui Dumnezeu-probleme de traducere (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Denisa Ion: Ciocnire culturală: Orient și Occident în romanul Chicago de Alaa Al-Aswani (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Antoaneta Jacotă: Revoluțiile din 1919 și 1952 din Egipt: speranțe, decepții și realități reflectate în literatură (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Ancuța Mădălina Halici: Trăsături ale arabei vorbite în Muscat (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Noemi Kiss: Adverbe și structuri adverbiale în araba literară contemporană (coordonator: lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Meryem-Lili Mehr-Muhammad: Echivalarea în limba română a perioadelor condiționale din limba arabă literară. Studiu de caz: traducerea romanului Mawsimu l-hiǧrati ʽilā š-šimāli de Aṭ-Ṭayyib Ṣālih (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Simona Andra Obrocaru: Tabuuri și specific cultural în romanul Blocul Iakubian de Alaa al-Aswani (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Denisa Panghe: Căsătoria la irakieni. Anchetă de teren (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Maria Cristina Popa: Alternanța între structuri verbale și nominale în limba arabă contemporană (coordonator: lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Daniela Savu: Considerații asupra conceptului de educație în lumea arabă pornind de la termenul de ʽadab (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Anca Stanciu: Factorul religios în discursul politic. Studiu de caz: discursul politic al președintelui Gamal Abdel Nasser (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Ambra Ioana Stancu: Structuri circumstanțiale în traducerea din limba engleză în limba arabă. Studiu de caz: traducerea romanului The Great Gatsby (coordonator: lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Iasmina Tawila: Verbul în araba vorbită la Damasc (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Clara Gabriela Tudor: Împrumuturile lexicale arabe prin intermediar turc în limba română (coordonator: lector dr. Ovidiu Pietrăreanu)

Diana-Gabriela Uță: Elemente fonetice și morfologice ale limbii arabe vorbite la Damasc (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Georgiana Zăpodeanu: Purtarea ḥijāb-ului de către comunitățile islamice din București (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Arabistul George Grigore – laureat al marelui premiu „al-Quds”

George Grigore, profesor la secția de limbă arabă a Universității din București, membru al  Filialei București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România, a fost desemnat câștigătorul premiului „al-Quds” (Ierusalim) pe anul 2016 de către Uniunea Scriitorilor și Oamenilor de Litere Arabi.

Premiul „al-Quds” (Ierusalim)-2016 a fost obținut de poetul kuweitian Khalifa al-Wugayan și, pentru prima data în istoria acestei instituții, de către un străin, în persoana arabistului român George Grigore pentru opera sa de promovare a valorilor literare, a culturii și civilizației arabe prin zeci de traduceri și studii critice, precum și pentru opera sa poetică în limba arabă.

 

Pentru a accesa întreg articolul, faceți click aici.

George Grigore – laureat al premiului „al-Quds”

Secretarul General al Uniunii Scriitorilor și Literaților Arabi, poetul emiratez Habib Alsayegh, a anunțat miercuri, 7 septembrie, laureații pe anul 2016. Premiul „al-Quds” (Ierusalim) a fost obținut de poetul kuweitian Khalifa al-Wugayan și, pentru prima dată în istoria acestei instituții, de un străin, în persoana lui George Grigore, profesor de limba arabă la Universitatea din București, pentru opera sa de promovare a valorilor literare arabe prin zeci de traduceri și studii critice.
grigfoto
Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc la Alger, în luna februarie 2017, în deschiderea congresului Uniunii Scriitorilor și Literaților Arabi.
Premiul „al-Quds” este cea mai înaltă distincție oferită de Uniunea Scriitorilor și Literaților Arabi, organism  la care sunt afiliate toate uniunile de scriitori din țările vorbitoare de limbă arabă.

Susținerea lucrărilor de licență – promoția iunie 2016 (27 iunie 2016)

Cojanu G.A. Eduard-Bogdan Modalizare și modalizatori în texte arabe contemporane de presă Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu
Dorofte M. Ana – Maria Discursul politic arab libanez: coordinate pragmaretorice. Analiza discursului liderului Hezbollah Ḥasan Naṣrallah Conf. dr. Laura Sitaru
Făinaru A.O. Andreea Elena Aspecte ale negației în araba palestiniană vorbită în satul Eilaboun Prof. dr. George Grigore
Georgescu M. Alina Ioana Jocuri de cuvinte în araba cairotă Prof. dr. George Grigore
Ghiban D.G. Bianca Mihaela Feminismul în poezia lui Nizār Qabbānī Conf. dr. Laura Sitaru
Mărgian I. Andreea-Simona Ciocnirea culturilor în Sezonul migrației spre Nord de aṭ-Ṭayyib Ṣāliḥ Conf. dr. Laura Sitaru
Mitrescu N. Andreea-Simona Analiza morfo-sintactică a verbului în araba vorbită la Damasc Prof. dr. George Grigore
Popescu C. Raluca-Elena

 

Implicarea particulei li în alternanța sintetic-analitic Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu
Popîrda V. Adina-Cristiana Particula ’inna ca modalizator al certitudinii în limba arabă contemporană de presă Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu
Kassem A. Amira Limba arabă și dialectul libanez. Diglosia în context sociolingvistic Prof. dr. George Grigore
PROMOȚIA 2015
Nica N. Andreea Cristina Împrumuturi din limba engleză în araba literară de presă Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu
PROMOȚIA 2014
Leonte A. Mihaela Alexandra Cuvinte împrumutate din alte limbi în dialectul vorbit în Arabia Saudită Prof. dr. George Grigore
Șerbănescu G. Mădălina Relațiile dintre generații în Trilogia Cairoului de Naguib Mahfouz Conf. dr. Laura Sitaru

Susținerea proiectelor de disertație la masteratul Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități

Joi, 23 iunie 2016, a avut loc susținerea proiectelor de finalizare a programului de masterat Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități pentru promoția de absolvenți-iunie 2016.

Absolvenții programului de masterat au susținut următoarele proiecte de disertație sub coordonarea profesorilor care predau la acest masterat:

  1. Ahmed Ameen, Aspecte contemporane ale interpretării Coranului în opera lui Muammad Šahrūr (coordonator: prof. dr. George Grigore)
  2. Brezeanu Sabina, Evoluția mișcării šuʻū Imaginea străinului în viziunea lui Al-Ğāi (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)
  3. Cinar Ebubekir, Schimbarea unei societăți prin educație. Reforme educaționale în Republica Turcia, între anii 1923-1938 (coordonator: prof. dr. Luminița Munteanu)
  4. Daștan Ahmet, Dialogul interreligios din perspectiva lui Fethullah Gülen (coordonator: prof. dr. George Grigore)
  5. Gălie Mădălina, Yusūf Idrīs: niveluri de limbă și funcțiile lor (coordonator: prof. dr. George Grigore)
  6. Geacăr Livia, Imaginea închisorii nasseriste reflectată în memorialistica feminină islamică: Ayyām min ayātī de Zaynab al-Ġazālī (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)
  7. Mitu Georgiana, Comunitatea religioasă Amadiyya (coordonator: prof. dr. George Grigore)
  8. Van Bahadir, Bediüzzaman Said Nursi: Medresetiiʻz Zehra (coordonator: prof. dr. George Grigore)
  9. Van Nimet, Conceptul de iubire în poeziile lui Yunus Emre (coordonator: prof. dr. George Grigore)

„Islamul şi violenţa“ – Adonis în dialog cu Houria Abdelouahed, traducere și note de Laura Sitaru

A apărut la editura Humanitas lucrarea „Islamul şi violenţa“ – Adonis în dialog cu Houria Abdelouahed, traducere din limba franceză și note de Laura Sitaru. Lansarea acestui volum are loc joi, 2 iunie 2016, de la ora 18.00, în standul Humanitas de la Bookfest – Salonul Internațional de Carte. Participă: Sever Voinescu, Doru Căstăian, Laura Sitaru.

coperta carte

 Adonis: „Dacă nu separăm religia de stat şi nu eliberăm femeile de şaria, vom avea şi mai mulţi despoţi. Dictatura militară îţi controlează mintea. Dar dictatura religioasă îţi controlează şi mintea, şi corpul.“

„Islamul şi violenţa“ este un manifest al celui mai important poet arab contemporan – nominalizat de mai multe ori la Premiul Nobel – împotriva decăderii culturii sale de origine, pe care s-a văzut nevoit s-o părăsească. Adonis trăieşte astăzi în Franţa, unde este liber să pună în discuţie cu luciditate cauzele crizei din lumea arabă musulmană: violenţa ca trăsătură caracteristică a Coranului; atotputernicia dogmei religioase în ceea ce priveşte treburile statului şi viaţa privată; falsificarea istoriei islamului; anularea subiectivităţii şi creativităţii fiinţei umane într-o civilizaţie a supunerii oarbe şi a imitaţiei; reducerea femeii musulmane la statutul de posesiune; condamnarea celor care au ieşit din cadrele restrictive ale religiei abordând în creaţiile lor teme precum dragostea, moartea şi libertatea; eroarea unor societăţi care nu cunosc conceptul de cetăţenie şi sunt incapabile să se adapteze la modernitate şi democraţie.

Fără să uite locul poeziei, misticii şi filozofiei arabe în cultura universală, Adonis demonstrează că islamul fundamentalist nu este o excrescenţă distructivă a unui islam originar paşnic şi tolerant, ci apariţia mişcărilor extremiste precum Statul Islamic reprezintă, de fapt, o reîntoarcere la începuturile sângeroase ale islamului unic, neschimbat de-a lungul timpului (Editura Humanitas).

Sesiunea de comunicari știintifice a studenților – 2016

Pe data de 14 mai 2016 s-a desfășurat sesiunea de comunicări științifice a studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. De la Secția de Arabă au participat patru studente, din anul al III-lea, cu lucrări care s-au bucurat de un mare interes, înscriindu-se astfel în buna tradiție a secției.

Participări :

Ana-Maria Dorofte:  „Discursul liderului politic Hassan Nasrallah. Considerații de ordin retoric si pragmatic”.

13233430_789352177866227_722432478_nAndreea Elena Făinaru: „Araba palestiniană vorbită în satul Eilaboun”.

13219599_789351857866259_1176221312_n

Veronica Iștoc: „Cuvântul – o marcă culturală și temporală a epocii”.

13236050_789352124532899_203357433_n

Andreea Simona Mitrescu: „Sistemul consonantic al limbii arabe vorbite la Damasc – între conservatorism și inovație”.

13246103_789351491199629_392063865_n

 

Conf. dr. Laura Sitaru, prelegere la Fundaţia Europeană „Nicolae Titulescu”  

 Pe 25 februarie 2016, conf. dr. Laura Sitaru a susţinut prelegerea Sisteme politice din Orientul Mijlociu: autoritarism, naţionalism, islamism, în cadrul proiectului „Orientul Mijlociu-pacea imposibilă?” organizat de Fundaţia Europeană „Nicolae Titulescu”.

 FET

Detalii aici: http://www.titulescu.eu/2016/01/cursul-orientul-mijlociu-pacea-imposibila/   ”Sisteme politice din Orientul Mijlociu – autoritarism, naționalism, islamism.

Drd. Andra Dodiță la conferința de istorie de la Alba Iulia

Drd. Andra Dodiță, asistent colaborator la Secția de Arabă, a participat în perioada 12-13 noiembrie 2015, la Sesiunea națională a studenților și doctoranzilor – istorie, arheologie, istoria artei – ediția a XXIII-a, organizată de Facultatea de Istorie și Filologie din cadrul Universității „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, cu lucrarea „Considerații preliminare asupra statutului ḏimmi-lor: Carta de la Medina și Pactul lui ῾Umar”. (vezi programul)

12231418_10156186808175153_971015221_n

George Grigore: premiul Uniunii Scriitorilor din România – filialele din Bucureşti – pentru traducere

Marți, 10 noiembrie 2015, la sediul primăriei sectorului 2 a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Uniunii Scriitorilor din România, filialele din Bucureşti, pe anul 2014. Evenimentul a fost patronat de vice-preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, domnul Varujan Vosganian.
IMG_0012
Pe baza deciziilor juriilor de specialitate, s-au acordat premii pentru următoarele secțiuni: poezie, proză, dramaturgie, critică, eseistică şi istorie literară, literatură pentru copii şi tineret, traduceri literare.
IMG_0049
Premiul special pentru traducere i-a fost acordat prof. dr. George Grigore, pentru contribuţia de excepţie la cunoaşterea literaturii arabe în spaţiul românesc şi pentru traducerea în limba română a operei filosofice, din Evul Mediu arab,  „Hayy bin Yaqzan sau din tainele înțelepciunii răsăritene” de Ibn Tufayl. Traducerea, publicată împreună cu  textul arab original, a apărut la Editura Polirom, colecția „Biblioteca Medievală”, coordonată de universitarul Alexander Baumgarten.  
IMG_0060 (1)

Prof. Tasin Gemil, sărbătorit la Academia Oamenilor de Știință

Pe data de 3 noiembrie 2015, Institutul de Turcologie și Studii Central-Asiatice (Universitatea Babeș-Bolyai) a organizat, la Academia Oamenilor de Știință din România (București), festivitatea înmânării Prof. Tasin Gemil  a volumului omagial ce i-a fost dedicat de către universitari din întreaga lume.
gemilgemiz
Prof. dr. George Grigore, de la Secția de Arabă, a contribuit la acest volum (1056 pagini) cu studiul:
„Ibn Baṭṭūṭa and his Visit to Nusaybin, Dara, and Mardin during the Artuqid Period”. în Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.), Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday (Babeş-Bolyai University. The Institute of Turkology and Central-Asian Studies), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013. 63-70. 
gemi_______