Susținerea disertațiilor la programul de masterat „Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități”

Susținerea disertațiilor la programul de masterat

Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități

 

Marți, 23 iunie 2015, a avut loc susținerea disertațiilor la programul de masterat Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități, pentru promoția 2013-2015.

 

Absolvenții programului de masterat și titlurile lucrărilor susținute:

Cristina-Mihaela Alexe, Bediuzzaman Said Nursi: dialogul interreligios (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Cosmin-Ștefan Balaș, Evoluția partidului Baath în Siria (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Andreea Dumitrescu, Predarea și învățarea limbii arabe între arabizare și islamizare. Studiu de caz: manualul de limba arabă al Universității internaționale Africa din Sudan (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Ina-Gabriela Filote, Modalități de legitimare a puterii în spațiul egiptean după 1952. Relația dintre al-Azhar și puterea politică (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Alina-Georgiana Focșineanu,Kalila wa Dimna” și „Istoria ieroglifică”. O posibilă filiație (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Alexandra-Mihaela Grigore, Influența comunității alawite asupra sistemului politic, social, militar și economic din Siria în secolul al XX-lea (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Mircea Hînsa, Rolul guvernării otomane în dezvoltarea comunităților musulmane din Balcani. Studiu de caz: Macedonia (coordonator: prof. dr. Luminița Munteanu)

Diana Iarca, Les pieds-noirs (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Petre Matei, Evoluția conceptului de cetățenie în spațiul islamic (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Cristina Georgiana Muraru, Copilul și jocurile copilăriei în spațiul turcesc și cel românesc (coordonator: prof. dr. Luminița Munteanu)

Ionuț-Gabriel Popescu, Pierderea mentalității exilatului palestinian în romanul „Urlet în bezna prelungă” de Jabra Ibrahim Jabra (coordonator: prof. dr. George Grigore)

Oana-Alexandra Rădulescu, Turcia în timpul lui Ismail Enver Pașa (coordonator: prof. dr. Luminița Munteanu)

Alexandra-Gina Tudose, Deochiul: formele de protecție împotriva deochiului  și remediile sale în cultura română și cea turcă (coordonator: prof. dr. Luminița Munteanu)

Andreea Scoroja, Relația Fraților Musulmani cu Arabia Saudită în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

Lorena Trâmbițaș, Orașul ca iubită în opera lui Mamūd Darwīš (coordonator: conf. dr. Laura Sitaru)

This entry was posted in Activităţi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.